บรรยากาศงานเสวนา “ลอยกระทง เรือพระราชพิธี วัฒนธรรมน้ำร่วมราก" ห้อง 206-207 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558