การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่องเมืองปทุม ณ คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 26 มิถุนายน 2558