ตามที่คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันสร้างอาคารสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์3 ฝ่ายการนักศึกษา คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ไปสำรวจพิ้นที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาที่จะจัดขึ้นโดย4 สถาบัน โดยไปเดินทางไปสำรวจระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 มิถุนายน 2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560