งานเปิดตัวหนังสือแห่งปี รัตนพจน์ธรรมราชา เป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้แปลมาเป็น ๙ ภาษา

วันที่ 26 ธันวาคม 2560