โครงการวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (IAC)ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ยูนนานประจำปี 2560 โดยทางคณะที่เดินทางไปร่วมในการประชุมครั้งนี้ นำโดยอาจารย์ณัฐพล ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายภาพกับท่านกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงและอธิการบดีและตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560