โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา 59 ณ ยูเรเซีย ชะอำ รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 28-30 เมษายน 2559