โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับเกียรติจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ให้เดินทางไปเเนะแนวและให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 ทั้งนี้ อาจารย์สยารัตน์  ทองรุจิรัชต์กุล กรรมการโครงการฯเป็นผู้แทนโครงการฯ นำคณะไปทำการแนะแนวณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 29 มกราคม 2561