ภาพบรรยายกาศการบรรยายสาธารณะในหัวข้อ "Global Mindsets for Thailand 4.0: The Minds and the Practices" โดย Dr. Pasi Sahlberg นักวิชาการด้านการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์ ผู้แต่งหนังสือ Finnish Lessons 2.0 และ Ms. Tiina Malste ผู้ชำนาญการด้านการศึกษาจาก EduCluster Finland ณ ห้อง 107 (ห้องริมน้ำชั้นล่าง) ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันคลังสมองของชาติ และสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

วันที่ 30 มีนาคม 2560