การนำเสนอผลการฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนเพื่อไปฝึกงาน ณ Yoshinoya Holding Co.Ltd. (ญี่ปุ่น) Zhanjiang Deni Vehicle Parts (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และ WTO (สวิสเซอร์แลนด์) โดยในวันที่สองของการนำเสนอฯ ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

วันที่ 31 สิงหาคม 2560