วันที่ ภาพกิจกรรม (ประจำปี 2562)
29 เมษายน 2562
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการ "แลอินโดนีเซียผ่านเลนส์วัฒนธรรม" ณ. ห้อง 3050 อาคารเรียนรวมสังคมคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
29 เมษายน 2562
On April 29, 2019, the Business English Communication International Program (BEC)was honored to have Khun Parkin Vatanajyankur, co-founder, marketing manager and international relations manager of Chang Chui(ช่างชุ่ย) as our guest lecturer. Chang Chui can be seen as an alternative for relaxation for Bangkokians, which combines creativity, space and business. Khun Pakin gave an inspiring lecture and workshop to the BEC seniors taking EB 473 focusing on roles of marketing in a ‘creative business’, including online marketing.
26 เมษายน 2562
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์พัทยา และผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยการประสานงานของคุณประเสริฐศักดิ์ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์และกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า 4 ล้อของบริษัทต้าหยาง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองลั่วหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รวมทั้งจากอีกสามคณะที่กล่าวข้างต้น
25 เมษายน 2562
คณะทำงานโครงการ Audio Books หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการอบรมให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดทำหนังสือเสียงสำหรับให้บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช บรรณารักษ์หอสมุดฯ เป็นวิทยากร ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
24 เมษายน 2562
ณ ห้องกิจกรรมชั้น 2 หอสมุดป๋วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดงานเสวนาในหัวข้อ “เมื่อดอกไม้บาน...ในสวนขวัญวรรณศิลป์” โดยมี รศ.นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณพยงค์ คชาลัย, คุณนิภา ทองถาวร(นิภา บางยี่ขัน) และคุณวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ยอดกวีวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ มาเป็นผู้เสวนา รวมทั้ง ดร.อภิชาติ ดำดี ผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนาในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "รังสรรค์ไว้ในสวนศิลป์: ร้อยคำ ความจริง-สิ่งปรุงแต่ง" นำโดย รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง ผู้สอน และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มาร่วมพูดคุย และเล่าถึงแรงบันดาลใจ ในการจัดทำหนังสือรวมบทกวี รังสรรค์ไว้ในสวนศิลป์
17 เมษายน 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562” ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เริ่มด้วยพิธีสงฆ์และการวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนนักศึกษา ด้านทางคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์, นางวรรนีย์ คุ้มบำรุง เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ และคณะร่วมกันวางพานพุ่ม ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
5 เมษายน 2562
BEC Program was honored to have Asst.Prof.Dr.Chanon Adsanatham hold a workshop entitled "Career Planning + Future Studies Options: Strategies and Advice from an Insider" on April 5, 2019 for BEC senior students. Here, the students learned to plan for their future career whether to pursue higher education or work in a business field. They also learned how the US professors made admission decisions from an insider's perspective. Moreover, our students got a chance to develop a good timeline and plan for university application. This session, thus, obviously became our students’ stepping stone to their future.
5 เมษายน 2562
The BEC Program was honored and thankful to have Mr. Chutchapol Youngwiriyakul, Senior Consultant at Aon Hewitt (Thailand) Ltd., Director of Aon Hewitt Learning Center, and author of "Happy Talent", and Mr. Kochkorn Sakulisariyaporn, VP, Branch People Strategy, Siam Commercial Bank, to give a special workshop on HR functions and trends to students taking EB317 on April 5, 2019.
4 เมษายน 2562
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ ณ ห้องริมน้ำ 107 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในงานมีการบรรยายธรรมและเจริญพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยทานแก่พระสงฆ์ พร้อมด้วยพิธีรดน้ำขอพรและแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์อนุรักษ์ความเป็นไทย ด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยมาร่วมงาน
3 เมษายน 2562
Mr. Chatchawan Wattanachote and Mr. Sorathorn Wattanamalacha, Thailand’s popular financial experts, gave a special talk to the BEC students and the general public on the ‘Toob Krapook Moo’ project. This project was initiated by our BEC senior students with Assoc. Prof. Dr. Dumrong Adunyarittagun as their project advisor. The talk given in room number LC. 1-201, Thammasat University, Rangsit Campus, aimed at guiding students and the general public through their personal financial management so that they would be alert to prepare to have their own financial plans set for the future. It was a fruitful lecture with a very positive feedback from the audience.
2 เมษายน 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 โดยคณะศิลปศาสตร์ มีบุคลากรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี 2561 ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางเกศแก้วกัลยา กันปนก พนักงานธุรการ คณะศิลปศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย
1 เมษายน 2562
อ. ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ. ดร.ต่อพงศ์ แจ่มทวี ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และผศ. ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Cornell University และการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. ท่าพระจันทร์
1 เมษายน 2562
On the 1st of April, 2019, former Dean of the Faculty of Liberal Arts, Assoc. Prof. Dr. Dumrong Adulayarittikul welcomed Dr. Narong Srikriengthong, a guest speaker in EB473 course. Dr. Narong Srikriengthong is a vibrant businessman who owns many renowned companies such as Modern Cass International Cosmetic Company Limited, Lifeford (Thailand) Company Limited, Extraction Company Limited, and Alien Distribution Company Limited. As he has been doing business with Asian countries, he shared with BEC students important elements of a sustainable business. His talk highlighted different strategies to tackle business problems, tools to do public relations, and techniques to maintain popularity in marketplaces.
31 มีนาคม 2562
BEC # 8 graduates together with Dean of the Faculty of Liberal Arts, BEC Director, and the BEC Committee in a class photo in front of the Dome Building, Thammasat Tha Phra Chan Campus, (March 31, 2019) Flanking on either side are some of the BEC instructors. BIG BANG First year students gave to graduates a rousing cheers to wish the graduates luck. The Great Wave BEC # 8 and the academic family greeted the well-wishers who gathered around them.
29 มีนาคม 2562
In order to secure a desired career path in a highly competitive job market, our students need to separate themselves from other candidates. As part of our ongoing EB473 Workshop on Career Planning, Aj. Florian Booneiam took our senior students through the basics of CV writing, while focusing on structure and content. Students have learned how to best exhibit their education, work experience, strengths, skills, and accomplishments in an appealing way.
28 มีนาคม 2562
ภาพบรรยากาศการงานอำลาและมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารชุดเก่า นำโดย รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
26 มีนาคม 2562
ภาพบรรยากาศการประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างคณะผู้บริหารชุดเก่า นำโดย รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางทีมผู้บริหารได้มีการพูดถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาภายในคณะศิลปศาสตร์ และกล่าวขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยกันมาโดยตลอด
25, 27 มีนาคม 2562
TU116 (Man and Arts:Visual Arts,Music and Performing Arts ) at Bang Pa-In Royal Palace. By Dr.Torpong Jamtawee, on March 25, 27, 2019.
25 มีนาคม 2562
Khun Teerarat Piyakulwararat graduated from the Russian Studies Program, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. She has explored organizational cultures in different career fields-news clipping, financial marketing, and aviation. Still, she describes herself as a learner and she is now a full-time student pilot at Bangkok Aviation Center. With her determination to share her experience with BEC students, she designed her talk as an open session on the 25th of March, 2019 for the students to ask questions concerning their studies and future careers. The students were motivated and encouraged to set their life goals and timelines for their self-preparation.
22-23 มีนาคม 2562
Associate Professor Dr. Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya และคณะนักศึกษาจาก Centre for Instructional Technology and Multimedia, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน 14 คน มาพบผู้บริหารคณะเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-มาเลเซียและทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้ อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง LA 206 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
22 มีนาคม 2562
Associate Professor Dr. Wan Ahmad Jaafar Wan Yahaya และคณะนักศึกษาจาก Centre for Instructional Technology and Multimedia, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน 14 คน มาพบผู้บริหารคณะเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-มาเลเซียและทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้ อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง LA 206 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
15 มีนาคม 2562
H.E. Mr. Christian Rehren Bargetto เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยและ Mr. Luis Alberto Palma, Second Secretary มาเยือนคณะศิลปศาสตร์เพื่อเข้าพบคณบดีคณะศิลปศาสตร์และหารือความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
15 มีนาคม 2562
The Business English Communication International Program held its second “Financial Statement Analysis” workshop for BEC undergraduate students on March 15, 2019 at the Faculty of Liberal Arts Building. We would like to express our sincere thanks to Ajarn Florian Booneiam for organizing this successful event.
14 มีนาคม 2562
ห้องประชุมโดม 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 ทีมงานยูเนสโก กระทรวงศึกษาธิการ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติ (NatCom) ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อขอรับนโยบาย แนวทางและหลักการ เพื่อดำเนินงานสานต่อตามพันธกิจงานของยูเนสโก สายสังคมศาสตร์ อันได้แก่ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, social inclusion, bioethics, youth empowerment, physical education, human rights และ สันติภาพ
14 มีนาคม 2562
Asst. Prof. Wirangrong Boonnuch, BEC Program Director, Aj.Natheeporn Keawkhong, committee member, and Aj.Sojira Karnasuta, Dean’s PR Assistant, and Aj.John Jasper C.Cortes, BEC lecturers, joined the event on March 14th, 2019. ??This event was organized by BEC students from freshmen to seniors. It is an annual event held to strengthen ties among the BEC students of all years.
13 มีนาคม 2562
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ และรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ร่วมงานดำนาธรรมศาสตร์ประจำปี 2562 ที่แปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
13 มีนาคม 2562
รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ และรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ร่วมงานดำนาธรรมศาสตร์ประจำปี 2562 ที่แปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11 มีนาคม 2562
Khun Shamus John O'Carrigan worked with Emirates Airline as an in-flight cabin manager for six years. He has experienced in working in muti-nationality teams and cross cultural communication. BEC Program was honoured to welcome him as a guest speaker in EB473 course on the 11th of March, 2019. He gave BEC students a talk on “Working in Airline Business: Step-by-Step Career Guide”. The students were exposed to both advantages and disadvantages of working in airline business as they were asked to discuss these topics. The students also enjoyed his activities especially mock interviews for flight attendants. This activity made students aware not only of ideas of flight attendants’ dos and don’ts, but also of tactics interviewers might be using to check on interviewees’ potentiality for the job.
6 มีนาคม 2562
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานศิลป์เสวนาในหัวข้อ “อิเคบานะแนวนีโอคลาสสิกกับบริบทในสังคมไทย” โดยวิทยากร MS. MACHIKO NAKAYAMA ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการจัดดอกไม้อิเคบานะจากสำนักโอฮาระ มีผลงานค้นคว้าด้านอิเคบานะมากมายและผลงานล่าสุดได้แก่ “Sacred Trees: The Root of Ikebana” (2017) หลังจากการบรรยายได้มีการจัดให้ผู้เข้าร่วมเสวนาร่วมกันทดลองจัดดอกไม้แบบอิเคบานะด้วย ที่ ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
1 มีนาคม 2562
การจัดประชุมส่งมอบงานระหว่างผู้บริหารชุดเก่าและผู้บริหารชุดใหม่ นำโดย รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และชุดผู้บริหารเก่า ได้ส่งมอบงานให้กับ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คนปัจจุบัน และผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมกันนี้ผู้แทนเจ้ากรมการขนส่งทหารบกพาผู้แทนคณะทำงานแปลตำราการขนส่งทางทหารไปขอบพระคุณรศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการประสานอาจารย์นักแปล คณะศิลปศาสตร์ ร่วมทำงานแปลตำราการขนส่งทางทหารจนสำเร็จเรียบร้อย รวมทั้ง ได้แสดงความยินดีกับคณบดีท่านใหม่ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ ในโอกาสนี้ด้วย
27 กุมภาพันธ์ 2562
รศ.ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาทให้แก่ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ณโอกาสนี้ ทั้งนี้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้พา รศ.ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ เยี่ยมชมห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วย
26 กุมภาพันธ์ 2562
ครอบครัวถึงสุขนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญจิรา ถึงสุข พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาทให้แก่ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการอุทิศให้กับคุณย่าอารีย์ (สังขรัตน์) ถึงสุข คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมา ณโอกาสนี้
25 กุมภาพันธ์ 2562
BEC Program welcomed Ajarn Piyaporn Prongprapa as the guest speaker of EB473 course. With her experience in teaching entrepreneurship and management, she designed insightful workshops for BEC students. Her warm up activity was to ask the students to think of important characteristics of a successful entrepreneur. She later introduced “the business model canvas” to the students. The canvas consists of nine elements entrepreneurs should consider before initiating their own businesses. The nine elements, for instance, include value propositions, customer relationships, and cost structure. At the end of the last workshop, the students were asked to discuss their future businesses considering those nine elements.
21 กุมภาพันธ์ 2562
English for Human Resources Management participated in the in-class activity, called Paper Tower, which is an example of a Management Game used in the HR selection process.
20 กุมภาพันธ์ 2562
ภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ร่วมกับ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "I-School and Data Science: Knowledge and Experience from South Korea" ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดำรง อดุลยฤทธิกุล รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มธ.
20 กุมภาพันธ์ 2562
BEC Field Trips for TU. 116 supervised by Dr.Torpong Jamtawee at Museum of Contemporary Art (MOCA) on February 20, 21, 2019.
17 กุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ายการนักศึกษาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกชั้นปีผ่านกิจกรรมกีฬา (L’arts Games โดยมีคณบดีและกรรมการฝ่ายการนักศึกษาเป็นผู้ดูแล)
12 กุมภาพันธ์ 2562
นักศึกษาวิชา EB317 English for Human Resources Management by AjarnSojira Karnasutu ทำกิจกรรมในชั้นเรียน จำลอง Management game “Paper Tower” ในหัวข้อ Selection
12 กุมภาพันธ์ 2562
Nine Bec students, 3 groups with 3 members each, presented their business research papers at the 9th International Conference on Art snd Culture Network 2019 organized by Nakhon Pathom Rajabhat University on February 12, 2019. Their presentations gained genuine interest and received lots of compliments from the audience. Many thanks go to Associate Professor Dr. Dumrong Adulyaritikul, advisor and supervisor, for his dedication in coaching and preparing the students for their first academic conference. The program would like to congratulate and thank all 9 students with the following names for their hard work and dedication: Panassaya Lertthanongsak, Chutida Petchputing, Wipada Anantanor, Pariyaporn Phonthawornkhunchai, Jirapaas Thepbutr, Chawisa Inyai, Pranisa Pokam, Petchploy Thawatmaethakul, and Apinya Choeychan
11 กุมภาพันธ์ 2562
Khun Nathaphong Jiratiticharoen is an experienced person in real estate and startup businesses. He is the founder of LAF Hotel Aree, an accommodation which serves people’s lifestyles of a private stay in central Bangkok. BEC Program was honoured to have him on February 11, 2019 as a guest speaker doing a workshop on “Business Pitch Presentation” for BEC students. He shared with students influencing factors of a successful startup and showed them examples of successful new businesses in both Thai and international contexts. Students were later asked to work in groups and initiate a startup and to make a pitch for their projects. Students considered this workshop as an opportunity to exercise their creativity and to learn from Khun Nathaphong’s comments.
8 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม L'Arts Road Show ครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้ ได้ไปมอบความรู้ และกิจกรรมตอบคำถามแจกของรางวัลที่โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นอย่างมาก
4 กุมภาพันธ์ 2562
Khun Nattabhorn Juengsanguansit gave a special talk for BEC students on “Becoming a Business Advisor” on the 4th of February, 2019. Khun Nattabhorn is currently working for Asia Group Advisors (AGA) as a country representative and the director of Bangkok office. With an in-depth understanding of client service and business development, she shared with the students case studies. Her talk focused on possible stakeholders, government relations, and business advocacy. She also encouraged the students to have a work-life balance and gave them advice on how to prepare themselves for the actual business world.
30 มกราคม 2562
งานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์เชิงนโยบายของคณะศิลปะศาสตร์ โดยมีวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการวางแผนงบประมาณและการจัดทำโครงการเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์เชิงนโยบายของคณะศิลปะศาสตร์ ตัวอย่างการจัดทำโครงการ และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ในพุธวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ศศ.รส. 240 คณะศิลปะศาสตร์ ศูนย์รังสิต
28 มกราคม 2562
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ผู้อำนวยการโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน - จีน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการโครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา และประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน เข้าร่วมต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโครงการนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์
28 มกราคม 2562
BEC program was honoured to have Khun Kawan Chiraguna, the owner of Compact Worth Co., Ltd and Madison Business Group as a guest speaker on the 28th of January, 2019 in EB473: Workshop on Career Planning and Further Studies. He shared his experiences of working in the West and South Asia with students. Cultural awareness was brought as a main topic to discuss in the class. Students were asked to create a business plan for a case study and shared with their classmates.
22 มกราคม 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันของจีนและเอเชีย - แปซิฟิกศึกษาวิทยาลัยแห่งสังคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติย-sen มหาวิทยาลัยไต้หวันเซ็นภาคผนวกต่อ mou กับที่คณะ ของศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าประจวบมหาลัย) ภาคผนวกของ mou คือตั้งเป้าที่จะอำนวยความสะดวกความร่วมมือระหว่างสองสถาบันเช่นโปรแกรมการศึกษาที่ให้ความร่วมมือจากสละโสดของอาจารย์การแลกเปลี่ยนวิชาการและการเข้าชมระหว่างทั้งสองพรรคและงานวิจัยและการเผยแพร่ของสมาชิกคณะของพวกเขา
21 มกราคม 2562
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “President Trump's Indo-Pacific Strategy and Southeast Asia”
18 มกราคม 2562
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ Prof.Cherith Moses, Head of Department of Geography, Edge Hill University สหราชอาณาจักร ซึ่งมาเยือนคณะศิลปศาสตร์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านภูมิศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต
18 มกราคม 2562
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการจัดงานมัฌชิมนิเทศนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ยุพิน โภคฐิติยุกต์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานยังมีคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา มาให้ความรู้ในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชา ซึ่งเป็นประโยชน์ และได้รับความสนใจกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เป็นอย่างมาก
16 มกราคม 2562
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อให้กรรมการสรรหาฯ ชี้แจงกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฯ และให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาในคณะศิลปศาสตร์แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานในคณะฯ
10 มกราคม 2562
กับโครงการ L’arts Roadshow ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ประกอบไปด้วย 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 3.โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ และ 4.โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ พวกเราได้ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงอธิบายระบบการรับสมัคร TCAS ของคณะศิลปศาสตร์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมรับชมวีดีโอที่น่าสนใจและกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลอีกด้วย L’arts Roadshow ครั้งที่ 1 นี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนเป็นอย่างดีและพวกเราพร้อมที่จะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายถัดไป
3 มกราคม 2562
ฝ่ายการนักศึกษาร่วมกับนักศึกษาจัดค่ายจิตอาสาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายคนฮักน้ำบ้านตามุย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-12 มกราคม 2562 กิจกรรมประกอบไปด้วยการสร้างอาคารอเนกประสงค์ "เฮือนศิลป์ริมของ" (เรือนศิลปศาสตร์ริมแม่น้ำโขง) และได้ทำฝายกั้นน้ำที่บริเวณหลังวัดป่าภูตามุย นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการเนื้อหาบทเรียนเพื่อสอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแก่นักเรียนของชุมชนด้วย

วันที่ ภาพกิจกรรม (ประจำปี 2561)
20-28 ธันวาคม 2561
ฝ่ายการนักศึกษาจัด BASIC CAMP 03 (ศิลป์พิเศษอาสาครั้งที่ 3) ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านคอโซทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 20-28 ธันวาคม 2561
14-15 ธันวาคม 2561
December 14-15, 2018 BEC program organized the 2018 BEC volunteer camp. Dec 14 was the BEC English Camp for Baan Dong school in Saraburi, Thailand. 50 BEC students from years 1-4 participated in providing English language-based activities for approximately 50 students from Pratom1-6 (age 5-10). On Dec 15, students had a hand-on experience building weirs as a lesson learned on how to preserve the forest and water. The project was supervised by the forestry staff at the Sam Lan National Park. This volunteer camp on both projects was satisfactorily successful.
13 ธันวาคม 2561
Prof.Yoshihisa Baba, President of Soka University จากทางประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหารือความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้ผู้แทนจากคณะศิลปศาสตร์นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น
30 พฤศจิกายน 2561
BEC students presenting about their businesses for the Business Project Competition Day held on the 30th of November 2018. This event was part of the course BA291 'Introduction to Business' and was organized by Aj. Janjira Pornprapha and Aj. Thomas Beritault.
28 พฤศจิกายน 2561
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร มธ. ร่วมด้วยผศ.ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง Shanghai Jiao Tong University (SJTU) และมหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษา Shanghai International Studies (SISU) นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ณ มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong โดยมีคณะผู้บริหารของสองมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับสำหรับการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงโดยทางคณะศิลปศาสตร์จะส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนและเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเข้าร่วมภาคฤดูร้อนตามโครงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติเซี่ยงไฮ้ (SISU) จะมุ่งเน้นความร่วมมือในเรื่องแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเดินทางมาศึกษาระยะสั้นภาคฤดูร้อนหรือหนึ่งภาคการศึกษาแล้วเทียบโอนหน่วยกิต และพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาจีนร่วมกันในอนาคตนอกเหนือจากความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งมีความร่วมมือกันมากว่า 17 ปีแล้ว
21 พฤศจิกายน 2561
ตามที่คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสถาบัน INALCO สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย สมาคมศิลปศาสตร์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ และการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สถาบัน INALCO ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 20-21 และ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ตามลำดับนั้น บัดนี้การจัดงานได้สำเร็จลุล่วง และได้จัดพิธีปิดการประชุมเมื่อวันที่ 21 โดยท่านอธิการบดี Professor Manuelle Franck คณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ปิดงาน คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนการเดินทางและการจัดงาน ได้แก่ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด กระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส สมาคมศิลปศาสตร์ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
20 พฤศจิกายน 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ชุมทางวัฒนธรรม : ความเชื่อมโยงของภาษา วัฒนธรรมและการศึกษา” Cultural Crossroads: Interconnectedness of language, culture and education/ Carrefours intercurels: connexions entire langue, culture et ?ducation และทรงเปิดนิทรรศการ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ : ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านมนุษยธรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2661 ณ สถาบันแห่งชาติด้านภาษาและอารยธรรมตะวันออก กรุงปารีส โดยมีนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั้งชาวไทย ชาวฝรั่งเศสและต่างชาติเข้าร่วมรับเสด็จอย่างล้นหลาม
19 พฤศจิกายน 2561
ศ. พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี รศ. ดร. ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนางดารณี วัธนเวคิน นายกสมาคมศิลปศาสตร์เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนฯที่โรงแรม Four Seasons Paris ประเทศฝรั่งเศสในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนฯเสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศสเพื่อเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติจัดโดยความร่วมมือของคณะศิลปศาสตร์และสถาบัน INALCO ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายนนี้
13 พฤศจิกายน 2561
"เปิดบ้านศิลป์ Liberal Arts x Open House 2018" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องชาวสินสาดที่น่ารักทุกท่าน ภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมต่างๆ จากโครงการพิเศษมากมาย เพื่อให้ความสนุก เพลิดเพลินสำหรับน้องๆ นักเรียนที่ให้ความสนใจกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ที่หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก รวมถึงการทำ Workshop ของแต่ละสาขา
13 พฤศจิกายน 2561
คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาโทภาษาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Mr. Ramon Abarca Azpiazu, Bureau Chief จาก Agencia EFE Bangkok และร่วมลงนาม Internship Agreement เพื่อความสะดวกในการส่งนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ไปฝึกงาน ณ สำนักข่าว EFE กรุงเทพ
20 ตุลาคม 2561
ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายอักษร-ศิลป์เพื่อน้องค่าย 2 ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 บ้านแม่ออกฮู ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
16 ตุลาคม 2561
การบรรยาย ในหัวข้อ Flower boys “Hwarang of Shilla” ของภาคภาษาไทยและวัฒนธรรมตะวันออก วิชาโทเกาหลีศึกษา มธ.(ศูนย์รังสิต)
13 ตุลาคม 2561
ประมวลภาพบรรยากาศงาน เชิดชูเกียรตินักวิจัย ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ ณ ห้อง ศศ.รส.๒๔๐ คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์
9 ตุลาคม 2561
ภาพบรรยากาศงานเสวนาเรื่อง "ก่อน-ต้นกรุงศรีอยุธยากับการ “ต่อสู้กับเพดานประวัติศาสตร์” ของจิตร ภูมิศักดิ์" วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-16.30 น. ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
8 ตุลาคม 2561
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตจากกลุ่มลาตินอเมริกา 8 ประเทศและประเทศอื่นๆอีก 8 ประเทศที่เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Transpacific connectivity through the Manila Galleon: Southeast Asia, the Pacific Coast of the Americas and Spain พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมยุโรปซึ่งจัดขึ้นที่คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
7 ตุลาคม 2561
ธรรมศาสตร์วิชาการและเปิดบ้านศิลป์ Liberal Arts x Open House 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องชาวสินสาดที่น่ารักทุกท่าน ภายในงานประกอบไปด้วย บูธต่างๆ มากกว่า 20 บูธเพื่อให้ความสนุก เพลิดเพลินสำหรับน้องๆ นักเรียนที่ให้ความสนใจกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ที่หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงมีการแสดงที่น่าสนใจ จากนักร้อง นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงในเวทีกลาง และการทำ Workshop ของแต่ละสาขา
6 ตุลาคม 2561
นายอธิชนัน สิงหตระกูล จากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล "นักศึกษาพระราชทาน" ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
5 ตุลาคม 2561
คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน “ประชุมวิชาการนานาชาติในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี” ณ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2561
29 กันยายน 2561
ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2561 (ท่าพระจันทร์) พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลเรียนดีและนักกิจกรรมดีเด่นให้กับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ ห้อง 107 อาคารริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
28 กันยายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความทราบซึ้งมา ณ ที่นี้ "สายใย ผูกพัน มั่นคง" ณ โรงแรม RAMA GARDENS ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561
23 กันยายน 2561
ประมวลภาพบรรยากาศ L'Arts TU Mini Marathon 2018 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศาลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท 5 และ 10 กิโลเมตร
22 กันยายน 2561
ฝ่ายการนักศึกษาจัดโครงการศิลปศาสตร์วิชาการ(วัฒนธรรมสัญจรนครปฐม-อัมพวา) ระหว่าง วันที่ 22-23 กันยายน 2561 โดยมีนักศึกษาไทยและต่างชาติของคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ เนื้อหาของกิจกรรม คือ ให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม โดยฟังการบรรยายและทัศนศึกษาที่พระปฐมเจดีย์ และฝึกปฏิบัติการทำดอกไม้จากใบเตย ทำขนมลูกชุบ ทำหมูสร่ง ที่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และใส่บาตรเช้า ณ ที่พัก
20 กันยายน 2561
On September 20, 2018, Asst. Prof. Wirangrong Boonnuch, Director of the Business English Communication (International Program) (BEC) together with Aj .Sojira Karnasuta , Aj.John Jasper Cortes, and Aj.Florian Booneiam (lecturers), offered the program’s scholarship and certificates of educational excellence to the following students
20 กันยายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
19 กันยายน 2561
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ผู้แทนจากหลักสูตรวิเทศคดีศึกษาเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับ Prof. Dr. Chen Yuh-Neu คณบดี College of Liberal Arts, National Cheng Kung University และ Prof. Huang Sheng-sung Director of Chinese Language Center เพื่อเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันนี้ รอบปีที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติจากสถาบันแห่งนี้ที่อนุญาตให้คณาจารย์มาร่วมเป็นกองบรรณาธิการของวารสารศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใน ภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีแผนที่จะจัดส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สถาบันนี้
17 กันยายน 2561
ฝ่ายการนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์และผู้สนับสนุนทุนการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งมีคณาจารย์ ผู้มีอุปการคุณ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ประสบความสำเร็จ
14 กันยายน 2561
ฝ่ายการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสปอนเซอร์ จัดกิจกรรม “การคัดเลือกทูตกิจกรรมประจำคณะศิลปศาสตร์”เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกับทูตกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
13 กันยายน 2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ณ ยิมเนเซี่ยม 6 ซึ่งมีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาเรียนดีประจำปีการศึกษา 2560
13 กันยายน 2561
LATU International Conference 2018 "Superdiversity & Coexistence in Our Changing World" 13-14 September 2018 Thammasat Uninversity, Tha Pra Chan Campus, Bangkok, Thailand
11 กันยายน 2561
คณะศิลปกรรมศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินดีต้อนรับ ศ. Dr. wen-pin lin เพื่อมีส่วนร่วมในเงื่อนไขการบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทยและ wenzao ursuline มหาวิทยาลัยภาษาไต้หวัน, r.o.c.
8 กันยายน 2561
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์ เป็นผู้แทนท่านอธิการบดี กล่าวเปิดงานสัมมนาครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทยและอินโดนีเซียปีที่ 68 และต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ณ คณะศิลปศาสตร์วันนี้
6 กันยายน 2561
EC AT WORK. Students in Aj. Jasper's TU100 class visited and met with members of a local community during their fact-finding tour. They will put their project management skills to work as they explore ways to collaborate with the local community.
3 กันยายน 2561
งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน "การประชาสัมพันธ์ทุนและชี้แจงโจทย์วิจัย" โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านสังคมศาสตร์ - มนุษยศาสตร์ ณ ห้อง LA 107 - 108 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พจี และ อ.ดร.ตุลย์ ผู้ดูแลและประสานงานทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.มาเป็นวิทยากรให้ข้อมูลและแนวทางการขอทุนอย่างละเอียด
31 สิงหาคม 2561
คณะศิลปศาสตร์ มธ. ขอต้อบรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
28 สิงหาคม 2561
ภาพบรรยายกาศโครงการเสวนาวรรณศิลป์เรื่องเล่า: พบนักเขียนนวนิยายซีไรต์ รอบคัดเลือก 2561 ณ ห้อง ศศ. 107-108 (ห้องริมน้ำ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
25 สิงหาคม 2561
This year's first-year students, the BEC#12 class, recently completed a teambuilding and leadership camp held at Grand Ratchapruek Hotel. Conducted from August 25 to 26, 2018. The annual preparatory event had the incoming students complete different challenges and tasks that were aimed at uncovering the new students’ potentials and fostering a collaborative culture. The BEC Program Director, Asst. Prof. Wirangrong Boonuch, who gave the welcome remarks during the camp’s opening ceremony, led the team of BEC instructors and staff who oversaw the entire proceedings. Also in attendance were the rest of the BEC Committee, Aj. Panida Chuenmanuse, Aj. Natheeporn Keawkhong, Aj. Sayarat Thongrujiratkun. Aj. Wisarut Painark Teambuilding and Aj. John Jasper Cortes. Teambuilding Walkrally Co. Ltd. arranged and ran this year's camp events.
22 สิงหาคม 2561
อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับเครือซีพีสนับสนุนนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศจีนเปิดโลกการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุลพบปะพูดคุยกับ รศ.ดร.พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป รศ.ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมนักศึกษาที่เครือซีพีสนับสนุนไปฝึกงานที่จีนรุ่นที่1และ 2
20 สิงหาคม 2561
ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้แทนของคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวที่เดินทางมาเพื่อบรรยายพิเศษเรื่อง จับกระแสการเมืองอาเซียน 2018: เมียนมา กัมพูชา ลาว ที่จัดโดยโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
15 สิงหาคม 2561
ประมวลภาพวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี
7 สิงหาคม 2561
ชนมวรรษ เสียงหวาน และ นิรมล สุวรรณกาฬ 2 นักศึกษาจากเอกภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วม summer university สำหรับนักศึกษาที่พูดภาษาฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ในหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเเละมรดกโลก (Heritage valorisation: meeting with the socio economic world) จัดโดยมหาวิทยาลัยฮานอย ภายใต้การสนับสนุนจาก Francophone Universities Association
4 สิงหาคม 2561
สองคนจากทีมโต้วาที มธ ได้รับเลือกเป็นสุดยอดนักโต้วาทีหน้าใหม่ (Rookie Best Speaker) ในการแข่งขันการโต้วาทีภาษาอังกฤษ EU National Intervarsity Debate Championship ที่มหิดลปีนี้ค่ะ ขอแสดงความยินดีกับ อภิวัฒน์ วิชัย ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และ นิพาดา ศรีเสรีนุวัฒน์ จาก DBTM สถาปัตย์อินเตอร์
3 สิงหาคม 2561
จบกันไปแล้วสำหรับงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งงานบริการการศึกษา ร่วมกับฝ่ายการนักศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละภาค/สาขาวิชา การลงทะเบียน กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อนรับฟังข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองต่าง ๆ อาทิ เช่นปฏิทินการทำกิจกรรมตลอดปีการศึกษา สุนทรีย์ในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ ทุนการศึกษา และความร่วมมือระหว่างคณะและผู้ปกครองในการดูแลนักศึกษา นอกจากนั้นได้เชิญคณะกรรมการนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย จะช่วยเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆ ของนักศึกษา และการแบ่งเวลาอย่างไรเพื่อทำกิจกรรมและไม่เสียการเรียน
2-3 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 งานประชุมวิชาการ ELT "Thailand International Conference 2018" ซึ่งเป็นความร่วมมือกันทางวิขาการระหว่าง 3 สถาบันได้แก่ The Chulalongkorn University Language Institute (CULI), Language Institute of Thammasat University (LITU) And The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University (LATU) ได้เสร็จสิ้นลงด้วยดี ผู้จัดงานขอขอบคุณวิทยากร ผู้นำเสนอ อาจารย์ที่ร่วมจัดงาน และผู้เข้าฟัง โดยหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายในสาขา ELT
31 กรกฎาคม 2561
ในช่วงเช้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานทำบุญถวายสังฆทานให้แด่วัดชนะสงคราม ประกอบไปด้วยเครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ กระเป๋าใส่แฟ้ม thumb drive แทนการถวายถังเหลือง ในเวลาต่อมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
25 กรกฎาคม 2561
นักศึกษาหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ @The11thInternationalConferenceHUSOCNetwork ในหัวข้อ "Embodying world's new conditions and values" ณ จังหวัดเชียงใหม่
25 กรกฎาคม 2561
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ นายศรัญยู คงขาว นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนี้ด้วย
24 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับงาน ELT "Thailand International Conference 2018" และพิธีลงนาม MOU ระหว่าง 3 สถาบันได้แก่ The Chulalongkorn University Language Institute (CULI), Language Institute of Thammasat University (LITU) And The Faculty of Liberal Arts, Thammasat University (LATU)
24 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
21 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายการนักศึกษาจัดกิจกรรม “วันแรกพบ” เพื่อต้อนรับ “เพื่อนใหม่” ที่แรกเข้ามาศึกษาในสาขาวิชา และโครงการต่าง ๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
19 กรกฎาคม 2561
คุณชฎาวดี คงสิริ ในนามพลเอกวิษณุ คงสิริ มอบเงินให้คณะศิลปศาสตร์เพื่อใช้ในกิจการการศึกษาจำนวน 130,000.- บาท (หนี่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ และรองศาสตราจารย์ยุพิน โภคฐิติยุกต์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญจิรา ถึงสุข และรองศาสตราจารย์กุสุมาลย์ รชตะนันท์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้พาคุณชฎาวดี คงสิริ เยี่ยมชมห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วย
19 กรกฎาคม 2561
คุณวิชัย ชีวกนิษฐ์ อดีตนายกสโมสรโรตารีธนบุรี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาจากเพื่อนสมาชิกสโมสรโรตารีธนบุรีให้กับ น.ส.ฐานิตา ชุณหกมลรักษ์ จำนวน 60,000.- บาท(หกหมื่นบาทถ้วน) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ รองศาสตราจารย์ยุพิน โภคฐิติยุกต์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้พาคุณวิชัย ชีวกนิษฐ์ อดีตนายกสโมสรโรตารีธนบุรี เยี่ยมชมห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วย
17 กรกฎาคม 2561
คุณจุมพจน์ เชื้อสาย ลูกศิษย์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯสมัยทรงสอนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ และศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชมห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย ผศ.ดร.จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นผู้นำเยี่ยมชม
16 กรกฎาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิชนัน สิงหตระกูล นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด ประจำปี ๒๕๖๑ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
16 กรกฎาคม 2561
ขอแสดงความยินดี กับน้องๆ นักศึกษาโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "Business and Human Rights: Holding Governments Accountable in Asia" ณ Asia Center. โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นางสาวบงกช โลจายะ 2.นางสาวพิมผกา สัตยาภิรักษ์ 3.นายจีรุตม์ โฆวินวิพัฒน์
5-6 กรกฎาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มธ. ที่ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท จากเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและประกวดการเห่เรือ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กทม. จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อ 5-6 ก.ค.61 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายอธิชนัน สิงหตระกูล 2. นายกฤติน พันธ์ทรัพย์ 3. นายณัฐพงศ์ มาลี 4. นายสิรภัทร วีระเดชะ
4 กรกฎาคม 2561
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐรัตน์ สุวรรณรัฐน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาจีนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน PIM Language Competition ครั้งที่ 3 : การแข่งขันแปลจีน-ไทย ไทย-จีน เชิงธุรกิจ ในวันที่ 4 กรกกฎาคม 2561🏆🎉ได้รับรางวัลชมเชย 🎉🎉 นางสาวณัฐรัตน์ สุวรรณรัตน์ และนายสุรชา ลีลาไพบูลย์สกุล เป็นตัวแทนเข้าร่วม ฝึกซ้อมและดูแล โดย อ.รัชกฤช วงษ์วิลาศ
3 กรกฎาคม 2561
BEC Holds Annual Orientation Program In-coming first year students and their parents came to the academic orientation on July 3. Spearheaded by the program director, Asst. Prof. Wirangrong Boonuch, the new students were given a briefing on university policies and the new curriculum.
2 กรกฎาคม 2561
ภาพบรรยายกาศศิลป์เสวนาเรื่อง "โบราณคดีอิสลาม จากรัฐทวารวดี ศรีวิชัย ถึงอยุธยา" "Islamic Archaeology in Thailand: From the Dvaravati to Srivijaya and Ayutthaya Kingdoms"
30 มิถุนายน 2561
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่นและนายกสมาคมศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับนายกเทศมนตรีแห่งเมืองฮาจิมันไตและผู้จัดการโรงแรมHachimantai Height, Iwate ท่าน นายกเทศมนตรีเห็นชอบที่จะทำข้อตกลงรับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์มาฝึกงาน ที่โรงแรม Hachimantai Height โดยเสนอแผนและโปรแกรมการฝึกงานให้กับนักศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยจะเริ่มในปี 2562 ในช่วงค่ำ ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารของเมืองฮาจิมันไต ให้เกียรติเลี้ยง ภาพเก็บตกจากการเข้าเยี่ยมชมโรงแรม Hachimantai Height ซึ่งจะเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ในปีการศึกษาหน้า ซึ่งท่านประธานและผู้จัดการใหญ่ให้เกียรตินำชมโรงแรมและถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30 มิถุนายน 2561
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่นและนายกสมาคมศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับนายกเทศมนตรีแห่งเมืองฮาจิมันไตและผู้จัดการโรงแรมHachimantai Height, Iwate ท่าน นายกเทศมนตรีเห็นชอบที่จะทำข้อตกลงรับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์มาฝึกงาน ที่โรงแรม Hachimantai Height โดยเสนอแผนและโปรแกรมการฝึกงานให้กับนักศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยจะเริ่มในปี 2562 ในช่วงค่ำ ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารของเมืองฮาจิมันไต ให้เกียรติเลี้ยง รับรองคณะผู้บริหารและผู้แทนจากคณะศิลปศาสตร์
29 มิถุนายน 2561
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่นและนายกสมาคมศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับ School of International Studies, Utsunomiya University โดยมี Prof Kazutaka Sasaki คณบดีให้การต้อนรับและร่วมเจรจาความร่วมมือโดยในเบื้องต้นมีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์นักวิจัยระหว่างสองสถาบัน จากนั้นได้นำชมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและหอพักของนักศึกษาที่จะให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก คณะศิลปศาสตร์มาพักเวลา 17:00 น. คณาจารย์นำโดยท่านคณบดี Sasaki ให้เกียรติเรียนรับรอง ผู้แทนจากคณะศิลปศาสตร์
28 มิถุนายน 2561
งานประชุมวิชาการ "โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561" โดยความร่วมมือทางวิชาการของ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
28 มิถุนายน 2561
คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร. ปิยวรรณ อัศวราชัน หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่น คุณดารณี วัธนเวคิน นายกสมาคมศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมเจรจาเพื่อความร่วมมือทางวิชาการกับ Tokyo University of Foreign Studies โดยมี Prof. Sho Hagio รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Prof. Toshiyuki Miyata หัวหน้าภาควิชาไทยศึกษา ได้ร่วมให้การต้อนรับ ในปีการศึกษา 2561 ทางมหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign Studies จะเริ่มส่งนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนกับทางคณะศิลปศาสตร์ และช่วงบ่ายของวันที่ 28 มิถุนายน เวลา 13:00 น. ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายกสมาคมศิลปศาสตร์ ดร. ปิยวรรณ อัศวราชัน หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ธีรภัทร์ เรืองสิริ อาจารย์สาขาปรัชญาได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Soka University โดยที่ Soka University เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Prof. Yoshihisa Baba อธิการบดีให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดยมีอาจารย์ธีรภัทรเป็น Keynote speaker
27 มิถุนายน 2561
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ ที่ได้รับโล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 และผศ.ดร.วัชระ สินธุประมา ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560
27 มิถุนายน 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ดิลกวณิช ตัวแทนสมาคมศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 85 รูป ณ บริเวณลู่วิ่งสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เนื่องในวันครบรอบ 84 ปี แห่งการสภาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25 มิถุนายน 2561
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณ ดร. มาริสา การีเวทย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
19 มิถุนายน 2561
คุณอดิศัย เหมวัฒนชัยและคณะ เดินทางมามอบหนังสือภาษาญี่ปุ่น อาทิเช่น นวนิยายภาษาญี่ปุ่น วรรณกรรมภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น เป็นหนังสือของของคุณพ่อศรัณย์ เหมวัฒนชัย ได้เก็บสะสมไว้ ซึ่งมีความประสงค์มอบให้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไป โดยรองศาสตราจารย์ปองจิต อ่อนเผ่า รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคมและผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปิยวรรณ อัศวราชันย์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ
17 มิถุนายน 2561
รองคณบดีฝ่ายบริหารร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Congratulations to IAC Graduates Class of 2018) เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นที่หนึ่ง ณ โรงแรม The InterContinental Hotel
8 มิถุนายน 2561
The Business English Communication International Program held its first “Financial Analysis” workshop for BEC undergraduate students on June 8, 2018 at the Faculty of Liberal Arts Building. We would like to express our sincere thanks to Ajarn Florian Booneiam for organizing this successful event.
27 พฤษภาคม 2561
ช่วงบ่ายของวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ อดีตเลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.อดุล วิเชียรเจริญและศิษย์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกคณะ คณะละ1ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งหมด 24 ทุน เป็นเงิน 480,000 บาท หนึ่งในผู้รับทุนคือ น.ส. ฐานิดา ชุณกมลรักษ์ นักศึกษาเอกจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24 พฤษภาคม 2561
รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน คณาจารย์จากสาขาวิชาเกาหลีศึกษา ได้เข้าพบกับ Asst. Prof Dr. Park Kyungeun หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและProf Dr Jung Hwan-Seung อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยและนายกสมาคมไทยศึกษาแห่งประเทศเกาหลี Hunkuk University of Foreign Studies เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กได้จัดส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาศึกษาวิชาภาษาไทยที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันทางคณะได้เข้าพบ Prof Dr Younghan Cho Assoc. Dean of Graduate School of International and Area Studies หัวหน้าสาขาเกาหลีศึกษา โดยจะมีความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเอกเกาหลีศึกษา การสอนรายวิชาด้านเกาหลีศึกษาโดยจัดเป็นรายวิชาทางออนไลน์ การจัดส่งนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเกาหลีศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กช่วยสอนรายวิชาเกาหลีศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์
23 พฤษภาคม 2561
รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์จิราพร พรประภา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.นฤตย์ นิ่มสมบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน คณาจารย์สาขาเกาหลี และหัวหน้างานบัณฑิต เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Keimyung โดยได้รับเกียรติจาก Prof Dr Joonghee Lee รองอธิการบดี Prof Dr Seonjung Kim, Dean of International Office ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเริ่มส่งนักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อ จำนวน 30 คน ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้
19 พฤษภาคม 2561
Business English Communication International Program held its luncheon reception for the BEC 8 seniors who will be graduating in June 2017. The event was held at the InterContinental Hotel (Bangkok). The BEC Program would like to express our sincere thanks to Assoc.Prof. Dr. Dumrong Adunyarittikul, Dean of the Faculty of Liberal Arts, for giving the welcome remarks, and to Assoc.Prof. Penpimol Premasawat, Vice Dean for General Affairs, Asst. Prof. Dr. Passapong Sripichan, Vice Dean for Academic Affairs, Assoc. Prof. Yupin Pokthitiyuk, Vice Dean for Student Affairs and Ajarn Jiraporn Phornprapha, Vice Dean for International Affairs, for attending our special event. We would also like to extend a very heartfelt thank you for Miss Juthawasu Chetchumlong, our guest speaker, for her special talk on "Preparing for Life after College", and for everyone who came to join our reception.
16 พฤษภาคม 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ Dr.Jazmin Llana และคณาจารย์ จาก De La Salle University เพื่อเข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารการจัดการ วัฒนธรรม และองค์ความรู้ของทั้งสองมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และพาชมบรรยากาศในห้องเรียน ห้องฝ่ายบริหารวารสารวิชาการ และห้อง common room ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
14 พฤษภาคม 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์จิราพร พรประภา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลัคน์ เตชะพงศธร ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างคณะศิลปศาสตร์และสถาบัน INALCO เข้าพบคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เพื่อขอเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมการเสนอพระนามสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นบุคคลสำคัญของ UNESCO และขอรับการสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปารีส
11 พฤษภาคม 2561
ตัวแทนจากคณะศิลปศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ปองจิต อ่อนเผ่า รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมวางพานพุ่ม ในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561 ณ อนุสาวรีย์ผู้ประศาสน์การ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจัทนร์)
30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561
นักศึกษาโครงการพิเศษ 5 โครงการคือ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โครงการรัสเซียศึกษา และโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซี่ยน-จีน) จัดกิจกรรมกีฬาและดนตรีเพื่อกระชับสัมพันธภาพของนักศึกษาทั้ง 5 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561
7 พฤษภาคม 2561
7 May 2018 EB473 Field trip at DTAC ( Mr. Supasorn Rungsripattanaporn, Talent Acquisition Manager ) Students in EB473 class (Career Path Workshop) went on a field trip to the Head Office of Total Access Communication Public Company Limited (DTAC), Chamchuri Square. Students were introduced to its organizational structure and culture, including tips and techniques for working in this big and renowned organization and many more. Students also had an opportunity to ask questions to prepare themselves for job application with DTAC.
5-7 พฤษภาคม 2561
ฝ่ายการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดค่ายเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาที่เป็นตัวแทนแกนเอกในแต่ละสาขาวิชาและโครงการ เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอัญชนารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 พฤษภาคม 2561
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน SEAS วิชาการครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นเวทีให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการฯ นำเสนอผลงานภาคนิพนธ์ โดยมี อ.ดร.สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข, อ.ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน, ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน และอ.ศาสนีย์ ศรศิลป์ เป็นผู้วิจารณ์และให้คำเสนอแนะ ในปีนี้ ซึ่งมีผลงาน 18 ชิ้นที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นนำเสนอ และ 16 ชิ้นในจำนวน 18 ชิ้นนี้ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิชาการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในอีกสองสัปดาห์ด้วย นับเป็นอีกความภาคภูมิใจของโครงการ SEAS ในครั้งนี้
2 พฤษภาคม 2561
การจัดประชุมร่วมกันระหว่าง 3 สถาบัน สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยงานแรกที่จะจัดร่วมกันเป็นงานประชุมวิชาการ ELT International Conference 2018: Repositioning ELT for Sustainability ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรม Arnoma Grand Bangkok
30 เมษายน 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พร้อมทั้งคณาจารย์ มาร่วมแสดงความยินดีให้กับนักศึกษา ในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมร่วมพูดคุยและเล่าประสบการณ์ของรุ่นพี่คณะศิลปศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ในรูปแบบทอล์คโชว
27-29 เมษายน 2561
ฝ่ายการนักศึกษาจัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อทบทวนแผนที่ดำเนินการแล้วและจะดำเนินการในอนาคต ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย ทองปาน เป็นผู้ดำเนินรายการ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
26 เมษายน 2561
ภาพบรรยายกาศงานประชุมทางวิชาการ"ONE ARTS UNDERGRADUATE SYMPOSIUM 2018" ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน ทั้งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กิจกรรมภายในงาน มีการจัดบรรยายในหัวข้อ “ภาคนิพินธ์ Term Project งานวิจัย ทำอย่างไรให้ได้มง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย ทองปาน จากสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25-29 เมษายน 2561
คณาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษาและสมาคมศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมกับภาควิชาภาษาตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยศึกษาต่างประเทศเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีที่ 1
23 เมษายน 2561
On Monday 23 April, 2018, the BEC students taking EG. 473 had a great opportunity to attend a lecture and workshop done by Aj .Pornsarun Rungcharoenkijkul, CPA and Executive Coach, former experienced CFO in financial and international organizations, former part-time lecturer if the BBA program, Chulalongkorn University, and expert on organizational management, financial, banking, and risk management. Through her guidance, students learned to explore themselves to discover their opportunities and challenges in the job markets. Students were also exposed to skills required to develop “personal leadership”. Students got to explore the 21st century skills through a workshop. We would like to offer a sincere appreciation to Ajarn Pornsarun for sacrificing her time and effort to minimize a big business world into a three-hour lecture for our students.
21 เมษายน 2561
ทัศนศึกษาครั้งที่ 3 ของวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว นำโดย ผศ.วิรังรอง บุญนุช ภาควิชาภาษาอังกฤษ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
9 เมษายน 2561
On April 9, 2018 at 01:30-04:30 pm., the BEC program welcomed Mr. Supasorn Rungsripattanaporn, Talent Acquisition Manager from Total Access Communication Public Company Limited or dtac (Thailand) as he visited us as a guest speaker for EB 473 Workshop on Career Planning and Further Studies. The prestigious speaker not only introduced students some important aspects of the HR job and led a discussion on the topics,but also created a fun activity-based game for the students.
7 เมษายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสุรินทราชา ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมการแปล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รับโล่และกล่าวสุนทรพจน์ในนามคณะศิลปศาสตร์ จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2 เมษายน 2561
คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิลปศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จอาจารย์แห่งคณะศิลปศาสตร์ ในวาระแห่งการครบรอบ 10 ปีของการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ท่าพระจันทร์ และในโอกาสเดียวกันสมาคมศิลปศาสตร์ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทั้งนี้ คุณดารณี วัธนเวคิน ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิลปศาสตร์ต่อเนื่องอีกด้วย
31 มีนาคม 2561
วิชา Readings in Arts and Culture และวิชา English for Tourism นำโดย ดร.ต่อพงศ์ แจ่มทวี และ ผศ.วิรังรอง บุญนุช ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ ได้จัดทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอิน วัดสุวรรณาดาราราม วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ และวัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้นักศึกษาในทั้งสองวิชาได้รับข้อทางมูลประวัติศาสตร์ ได้ชมสถานที่สำคัญ ๆ และซาบซึ้งในสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของอยุธยา
29 มีนาคม 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสที่หนังสือรวมกวีนิพนธ์เก็จแก้วกรองกานท์ ได้รับรางวัลชมเชย หนังสือสำหรับวัยรุ่น (๑๒-๑๘ ปี) ประเภทกวีนิพนธ์ จัดพิมพ์โดย สนพ.ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด จากงานประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
26 มีนาคม 2561
บรรยากาศสัมมนาเรื่องมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ที่ชาติ(ไม่)ต้องการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นี้ที่คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ณ ห้อง 107 เวลา 13.00-16.00น.
26 มีนาคม 2561
As a continuation from the previous session of EB473 focusing on presentation skills and pronunciation, we were honored to have Khun Noppol Suvansombut, news reporter and interpreter, once again. We were also delighted to have Khun Isaree Srivicharnkul, professional bilingual MC and radio news anchor, to join this session this Monday, March 26, 2018.
25 มีนาคม 2561
การจัดกิจกรรม One Arts ซึ่งเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษา 4 สถาบันคือคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2560 นี้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
23 มีนาคม 2561
การจัดสัมมนาวิชาการระหว่างสถาบันด้านปัญหาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 ร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโอซาก้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 จากวิทยากรทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
22 มีนาคม 2561
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คุณดารณี วัธนเวคินนายกสมาคมศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลัคน์ เตชะพงศธร เลขานุการคณะกรรมการเสนอพระนามฯ อาจารย์จิราพร พรประภารองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่าน Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเพื่อร่วมหารือและขอรับการสนับสนุน ในการจัดทำโครงการเสนอพระนามสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นบุคคลสำคัญของยูเนสโก
7 มีนาคม 2561
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ และโครงการ IAC ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเพื่อบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาโครงการ IAC และ ผู้ที่สนใจ เพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากลในหัวข้อ Achieving Gender Equality and Women’s Empowerment in Southeast Asia
5 มีนาคม 2561
ฝ่ายการนักศึกษาจัดกิจกรรม L’arts Games โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทุกชั้นปีของคณะศิลปศาสตร์ได้กระชับสัมพันธภาพที่ดีต่อกันผ่านกิจกรรมกีฬาหลากหลายประเภท
5 มีนาคม 2561
On March 5,2018, the Business English Communication International Program (BEC)was honored to have Khun Parkin Vatanajyankur, co-founder, marketing manager and international relations manager of Chang Chui(ช่างชุ่ย) as our guest lecturer. Chang Chui can be seen as an alternative for relaxation for Bangkokians, which combines creativity, space and business. Khun Pakin gave an inspiring lecture and workshop to the BEC seniors taking EB 473 focusing on roles of marketing in a ‘creative business’.
2 มีนาคม 2561
The BEC Program was honored and thankful to have khun Chutchapol Youngwiriyakul, Senior Consultant at Aon Hewitt (Thailand) Ltd., Director of Aon Hewitt Learning Center, and author of "Happy Talent", to give a special lecture on HR training and development topic to students taking EB317 on March 2, 2018.
28 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์และคณะนวัตกรรมร่วมต้อนรับเลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย เพื่อหาคือเรื่องการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
26 กุมภาพันธ์ 2561
Monday, February 26th, 2018, The Business English Communication Program has been honored to have Ms. Wajeeporn Arthornmit, a Thai Airways Chief (Specialist), and her training crew team, namely, Ms. Weeraporn Charoenpuk, Mr. Patawee Nookhumsub, and Ms. Fanfai Polprachak, to give a 3-hour lecture relating to Airline services focusing on roles of inflight attendants; preferred personality of inflight attendants; how to achieve successful communication with passengers; and how to prepare for this airline service job.
23 กุมภาพันธ์ 2561
ทีมงานกลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) เข้าชมห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้องทรงงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนยา ด่านสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นผู้นำเยี่ยมชมและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการการ "ท้องถิ่นรังสิต" เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
21 กุมภาพันธ์ 2561
Field Trip TU116 Dr.Torpong Jamtawee (Museum of Contemporary Art) On February 21, 2018
19 กุมภาพันธ์ 2561
On On February 19, BEC International Program was honoured to welcome Ajarn Piyaporn Prongprapa, a lecturer at the School of Entrepreneurship and Business, from Bangkok University as a guest speaker in EB 473 course. Her talk focused on "entrepreneurship and new ventures". BEC students gained more insightful knowledge of entrepreneurial qualifications and how to create interesting and innovative businesses.
17 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษาวิขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวนำโดย ผศ. วิรังรอง บุญนุช เข้ารับฟังการบรรยายและนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดย อาจารย์ ดร. Nicolas Revire จากสาขาภาษาฝรั่งเศสมาช่วยเป็นวิทยากร
13 กุมภาพันธ์ 2561
สาขาวิชาภาษาจีนได้รับเกียรติจาก คุณพัทธนันท์ เลิศอัครพิทูร มาเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์ให้นักศึกษาในสายวิชาชีพท่องเที่ยว งานไกด์ งานหัวหน้าทัวร์ ได้ฟังอย่างสนุกสนาน บันเทิงแล้วก็มีสาระด้วย
13 กุมภาพันธ์ 2561
เสวนาในโครงการศิลป์เสวนา ในหัวข้อ "ศิลป์เสวนาวาเลนไทน์ คุยเรื่องรักอย่างมีสาระ" ห้อง 240 A คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
12 กุมภาพันธ์ 2561
On February 12, 2018, the BEC International Program held a special lecture as part of the EB. 473 course focusing on the path leading to successful business as well as how to tackle business problems. Our guest lecturer was Dr.Narong Srikriengthong, Deputy Managing Director of many renowned companies such as MCIC GROUP, Lifeford  (Thailand) Company Limited, Extraction Company Limited, and Alien Distribution Company Limited.   With his deepened knowledge and accumulated experience in the business field, Dr.Narong’s thought-provoking workshop provided students with the insight and ideas of what a good and sustainable business should be like. Dean of the Faculty of Liberal Arts, Dr. Dumrong Adulayarittikul, and BEC Director, Asst. Prof. Wirangrong Boonnuch, also joined in to welcome the guest speaker.
5 กุมภาพันธ์ 2561
EB473: Workshop on Career Planning and Further Studies (semester 2/2017)
3 กุมภาพันธ์ 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภูมิศาสตร์ของเรา ที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยในปีนี้ มีการส่งผลงานนักศึกษา จำนวน 5 หัวข้อ แบ่งเป็น นำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) 2 เรื่อง และนำเสนอโปสเตอร์ (Poster presentation) 3 เรื่อง
2 กุมภาพันธ์ 2561
รองศาสตราจารย์หอมหวล ชื่นจิตร และรองศาสตราจารย์กุสุมาลย์ รชตะนันท์ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียนของคณะศิลปศาสตร์ให้มีความทันสมัยและการใช้ประโยชน์ของคณะฯ โดยบริจาคท่านละ 200,000 บาทโดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญจิรา ถึงสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนยา ด่านสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน
31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561
The BEC International Program recently completed the International Business Proposal Master Class held from January 31 to February 2, 2018. The BEC students underwent training and workshops by Dr. Porameth Voraseyanont of the Venerable Research Firm, Edunet; Aj. Florian Booniam, BEC lecturer; Mr. Carlo Herold, MD of Heroleads and Ms. Pichaya Reangratham, Heroleads Senior Digital Account Manager. Training and workshops were on market analysis and viability; research teams and dynamics; business strategies; financial projections, action plans, and sales plans.
29 มกราคม 2561
โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับเกียรติจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ให้เดินทางไปเเนะแนวและให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 ทั้งนี้ อาจารย์สยารัตน์  ทองรุจิรัชต์กุล กรรมการโครงการฯเป็นผู้แทนโครงการฯ นำคณะไปทำการแนะแนวณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
23 มกราคม 2561
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับเอกอัครราชทูตโคลอมเบีย ประจำประเทศไทย ณ คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้นำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์และ The Pontificia Universidad Javeriana ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วมามอบให้คณะศิลปศาสตร์เพื่อดำเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการต่อไป
21-31 มกราคม 2561
ฝ่ายการนักศึกษาได้จัดค่ายจิตอาสาของนักศึกษาโครงการพิเศษ “ค่ายจิตอาสาพิเศษ 2” ที่ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณ บ้านสะเนพ่อง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน โดยมีคณะกรรมฝ่ายการนักศึกษา และคณาจารย์จากโครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม
21-31 มกราคม 2561
ฝ่ายการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2560 ที่ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
17 มกราคม 2561
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง 3 สถาบัน ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมกันนี้ รศ.ดร. ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้มอบหนังสือ "รัตนพจน์ ธรรมราชา" หนังสือ 10 ภาษา รัตนมาลัยแห่งความจงรักภักดี ให้กับผู้อำนวยการสถาบันภาษา และอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม
15 มกราคม 2561
ฝ่ายการนักศึกษาจัดกิจรรมมัชฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติโดยคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกเรียนวิชาเอกหรือวิชาโทตามความสนใจและความถนัด