ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) หมดเขตประกาศ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศเม็กซิโก พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
14 ก.พ. 60
- หลักสูตร Experiencing China-Tsinghua Summer School 2017 ณ Tsinghua Univesity สาธารณรัฐประชาชนจีน
30 เม.ย. 60
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ.2556 ช่วงเวลาที่สอง
5 มี.ค. 60
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560
15 ก.พ. 60
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Faculty of International Liberal Arts (FILA), Soka University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
15 มี.ค. 60
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา School of Global Studies and Collaboration (GSC), Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
31 มี.ค. 60
- รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รับทุนสนับสนุนการฝึกงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
10 มี.ค. 60
- ประกาศผลการสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 4
15 ก.พ. 60
- หลักสูตร Explore Jogia 2017 ณ University Gadijah Mada สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
25 มิ.ย.60
- แจ้งวันปิดรับสมัครโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2560
23 ก.พ.60
- ทุน Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) ประจำปี 2017-2018 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
9 ก.พ.60
- หลักเกณฑ์การพิจารณา "ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์เพื่อบุคคลทุพพลภาพ" ประจำปี 2557
-
- หลักเกณฑ์การพิจารณา "ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์" ประจำปี 2557
-

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา หมดเขตประกาศ
- ประกาศฝ่ายการนักศึกษา เรื่องการนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ
-
- ข่าวแนะแนวเตรียมตัวสมัครงาน
-
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของภาควิชาจิตวิทยา มธ.
-
- ขอความร่วมมือจากนักศึกษามิให้ไปใช้บริการ้านเหล้าผิดกฎหมาย
-
- แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา
-
- ข่าวสารแนะแนวรับสมัครงาน
-

ข่าวรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หมดเขตประกาศ
-
-

ข่าวรับสมัครงานนักศึกษาจบปริญญาตรีและศิษย์เก่า หมดเขตประกาศ
-บริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จำกัด กำลังเปิดรับบุคลากรในตำแหน่ง Assistant
-
- "เคล็ดลับสมัครงานให้ได้งาน"
-
- "เขียน Super Resume อย่างไรให้ได้งาน"
-

รายนามคณะกรรมการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตประกาศ
- รายนามคณะกรรมการ กนศ. ปีการศึกษา 2556
-
- รายนามคณะกรรมการ กนศ. ปีการศึกษา 2555
-

แบบฟอร์มต่างๆ (ฝ่ายการนักศึกษา) หมดเขตประกาศ
- แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ TU Dome Plaza (สำหรับนักศึกษา)
-
- แบบฟอร์มขอทุนคณะศิลปศาสตร์
-

ติดต่อเรา (ฝ่ายการนักศึกษา)
- www.facebook.com/LASA.LARTS (ฝ่ายการนักศึกษาศิลปศาสตร์ มธ.)
- Email: larts.s.a.tu1@gmail.com
- Tel. 02-696-5621