ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) หมดเขตประกาศ
- รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Passau สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีการศึกษา 2560 (ขยายเวลารับสมัคร)
15 พ.ค.60
- โครงการ Shanghai Summer School ที่ Shanghai International Studies University (SISU)
9 พ.ค.60
- ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561
20 มิ.ย.60
- หลักสูตร 2017 Summer Beyond Program ณ Fudan School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน
15 พ.ค.60
- รับสมัครนักศึกษษไปศึกษาหลักสูตร Language, Culture and Society ณ Centre for Applied Linguistics, Univesity of Franche-Comte, Besancon สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2560
28 เม.ย.60
- ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย
30 เม.ย.60
- รับสมัครโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย
30 เม.ย.60
- รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shanghai International Studies University (SISU) ประจำปี 2560
15 พ.ค. 60
- หลักสูตร Experiencing China-Tsinghua Summer School 2017 ณ Tsinghua Univesity สาธารณรัฐประชาชนจีน
30 เม.ย. 60
- หลักสูตร Explore Jogia 2017 ณ University Gadijah Mada สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
25 มิ.ย.60
- หลักเกณฑ์การพิจารณา "ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์เพื่อบุคคลทุพพลภาพ" ประจำปี 2557
-
- หลักเกณฑ์การพิจารณา "ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์" ประจำปี 2557
-

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา หมดเขตประกาศ
- ประกาศฝ่ายการนักศึกษา เรื่องการนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ
-
- ข่าวแนะแนวเตรียมตัวสมัครงาน
-
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของภาควิชาจิตวิทยา มธ.
-
- ขอความร่วมมือจากนักศึกษามิให้ไปใช้บริการ้านเหล้าผิดกฎหมาย
-
- แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา
-
- ข่าวสารแนะแนวรับสมัครงาน
-

ข่าวรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หมดเขตประกาศ
- รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
พ.ค. 60

ข่าวรับสมัครงานนักศึกษาจบปริญญาตรีและศิษย์เก่า หมดเขตประกาศ
- บริษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่ง "ธุรการภาษาญี่ปุ่น" จำนวน 2 ตำแหน่ง
-
-บริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จำกัด กำลังเปิดรับบุคลากรในตำแหน่ง Assistant
-
- "เคล็ดลับสมัครงานให้ได้งาน"
-
- "เขียน Super Resume อย่างไรให้ได้งาน"
-

รายนามคณะกรรมการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตประกาศ
- รายนามคณะกรรมการ กนศ. ปีการศึกษา 2556
-
- รายนามคณะกรรมการ กนศ. ปีการศึกษา 2555
-

แบบฟอร์มต่างๆ (ฝ่ายการนักศึกษา) หมดเขตประกาศ
- แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ TU Dome Plaza (สำหรับนักศึกษา)
-
- แบบฟอร์มขอทุนคณะศิลปศาสตร์
-

ติดต่อเรา (ฝ่ายการนักศึกษา)
- www.facebook.com/LASA.LARTS (ฝ่ายการนักศึกษาศิลปศาสตร์ มธ.)
- Email: larts.s.a.tu1@gmail.com
- Tel. 02-696-5621