วันที่ ภาพกิจกรรมของฝ่ายการนักศึกษา
6-8 ธันวาคม 2556
โครงการค่ายอาสาศิลปศาสตร์ ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี
4-6 ธันวาคม 2556
โครงการค่ายศึกษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี
16-17 พฤศจิกายน 2556
โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม ณ วังน้ำเขียวฟาร์ม
11 กรกฎาคม 2556
โครงการประกวดพานไหว้ครู และพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
22-23 มิถุนายน 2556
โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (เพชรบุรี-หัวหิน)
28-29 พฤษภาคม 2556
โครงการสืบสานตำนานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)
1 มิถุนายน 2553
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้อง SC1058 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.(ศูนย์รังสิต)
26-27 พฤษภาคม 2553
โครงการสืบสานตำนานศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)
17-19 มีนาคม 2553
โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ บ้านพักเซนต์จอห์นวิลล่าหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
9 มกราคม 2553
คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล ศิลปศาสตร์ "Play It Word Charity Concert" ณ หอประชุมใหญ่ มธ.(ท่าพระจันทร์)
5-10 ธันวาคม 2552
โครงการค่ายอาสาศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศ บ้านหนองไผ่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
16-17 มีนาคม 2552
การสัมมนาผู้นำนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ณ ศูนย์อบรมเยาวชนดนบอสโก จ.ประจวบคีรีขันธ์
9-14 ธันวาคม 2551
โครงการค่ายอาสาศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านสำนักตุมกา จ.ชัยภูมิ