โครงการค่ายศึกษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 4-6 ธันวาคม 2556