คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล ศิลปศาสตร์ "Play It Word Charity Concert" ณ หอประชุมใหญ่ มธ.(ท่าพระจันทร์)

วันที่ 9 มกราคม 2553