โครงการค่ายอาสาศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านสำนักตุมกา จ.ชัยภูมิ

วันที่ 9-14 ธันวาคม 2551