โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม ณ วังน้ำเขียวฟาร์ม

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556