โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ บ้านพักเซนต์จอห์นวิลล่าหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17-19 มีนาคม 2553