ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
30ม.ค.61
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
30ม.ค.61
- ผลการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
30 ม.ค.61
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
30 เม.ย. 61
- ผลสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนังงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
31 ม.ค. 61
- รับสมัครเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 3 อัตรา
28 ก.พ. 61

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครงาน
1.
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหาร
2.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งอาจารย์
3.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
4.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงาน (ชื่อหน่วยงาน)
5.
Application form