ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอนและสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย
28 มิ.ย. 60
- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
30 มิ.ย. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้างานที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไปและธุรการ)
24 ก.ค. 60
- ผลการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
30 มิ.ย. 60
- ผลการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณึดีอังกฤษ
30 มิ.ย. 60
- ผลการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน ) หลักสูตรนานาชาติ
30 มิ.ย. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย
26 มิ.ย. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
20 มิ.ย. 60
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ (ด้านภาษาสเปน)>
30 มิ.ย. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
24 มิ.ย. 60

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครงาน
1.
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหาร
2.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งอาจารย์
3.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
4.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.
Application form