ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร
-รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
15 มี.ค. 60
-ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
1 มี.ค. 60
-ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา
28 ก.พ. 60
-รับสมัครบุคคลเพื่อคักเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำโครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)
14 มี.ค. 60
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
15 ก.พ. 60
- Announcement of Asian Program 2017
28 February 2017
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
20 ก.พ.60
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาปรัชญา>
3 มี.ค.60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
21 ก.พ.60

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครงาน
1.
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหาร
2.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งอาจารย์
3.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
4.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.
Application form