ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ชื่อส่วนงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
27 ก.ค. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้างานที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไปและธุรการ)
24 ก.ค. 60
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ (ด้านภาษาสเปน)
30 ก.ค. 60
- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย
26 ก.ค. 60
- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย
26 ก.ค. 60
- ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวชาปรัชญา 1 อัตรา
26 ก.ค. 60
- ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน 1 อัตรา
31 ส.ค. 60
- รับสมัครเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา และพนักงานสถานที่ 1 อัตรา
31 ก.ค. 60
- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน
13 ก.ค. 60
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาชาวิชาภาษษและวรรณคดีอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
30 ก.ย. 60

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครงาน
1.
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหาร
2.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งอาจารย์
3.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
4.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.
Application form