แนะนำบุคลากรใหม่

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล:นายวิศรุต ไผ่นาค
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:6 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาภาษาอังกฤษ