ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตประกาศ
-ประกวดราคาจัดซื้อระบบการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-