ภาควิชาภาษาจีน

สมชาย สุขะการค้า

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

Education:
-
Research interests/ Recent publications
-

E-mail
somchaik@alpha.tu.ac.th

Tel.
02-613-2636