ภาควิชาภาษาอังกฤษ

กัญทิพา สรรพศรี

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

Education:
-

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
lekky@tu.ac.th

Tel.
02-613-2594, 02-696-5293