ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ศศี จันทร์ประพันธ์

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

Education:
-

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
schanprapun@yahoo.com

Tel.
02-613-2590, 02-696-5282