กลุ่มวิาภาษาอาเซียน

ชนม์ธิดา  อุ้ยกูล

Position:
- อาจารย์/Lecturer

Education:
-
Research interests/ Recent publications
- Southeast Asia, Indonesia, Chinese - Indonesian , Southeast Asian film 

E-mail 
chontida.a@arts.tu.ac.th

Tel.
-