ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

ผกาทิพย์ สกุลครู

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

Education:
-
Research interests/ Recent publications
-

E-mail
pakatip@tu.ac.th

Tel.
02-613-2619, 02-696-5609