ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

พัชราพร แก้วกฤษฎางค์

Position:
- อาจารย์ ดร./Lecturer

Education:
- B.A. (Japanese)Thammasat University
- M.A. (Japanese Literature)Keio University
- M.A. (Human and Environmental Studies)Kyoto University
- Ph.D. (Human and Environmental Studies)Kyoto University

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
patcha24@tu.ac.th

Tel.
02-613-2619, 02-696-5228