ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

วีรวรรณ วชิรดิลก

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

Education:
-

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
weewa@tu.ac.th , weerawanw@hotmail.com

Tel.
02-613-2619, 02-696-5609