ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

ตระการ กัลชาญนันท์

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

Education:
-
Research interests/ Recent publications
-

E-mail
ktragarn@tu.ac.th

Tel.
02-613-2631