ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

ประภัศรี เครเมอร์

Position:
- อาจารย์ ดร./Lecturer

Education:
-
Research interests/ Recent publications
-

E-mail
prapassaree@yahoo.ca

Tel.
02-613-2622, 02-696-5632