ภาควิชาปรัชญา

จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี

CHUTATIP UMAVIJANI

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

Education:
- M.A. & M.I.S. (MASTER OF INTER NATIONAL RELATIONS STUDIES)
- SCRIPPS COLLEGE, (HUMANITLES + PHILOSOPHY)
- (INTER NATIONAL RELATIONS STUDIES) M.I.S

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- ศึกษาการฝึกจิตแบบวิปัสสนากรรมฐาน, การสวดมนต์เช้าเพื่อสุขภาพและสันติภาพ
- รายงานว่าด้วย "ควันถัมฟิสิกส์และการฝึกจิตในแนวพุทธ"

Research interests/ Recent publications
- MINDFUL MEDITAION
- BIOETHICS, PHILOSOPHY - CHANTING FOR HEALTH, PEACE

E-mail
chujid@gmail.com

Tel.
02-613-2631, 02-696-5265