ภาควิชาจิตวิทยา

รุจนะ เทียนศรี

Rutchana Tiansri


Position:
- อาจารย์ ดร. สาขาจิตวิทยาการปรึกษา/Lecturer in Counseling Psychology

Education:
- Doctor of Education (Counseling), Emporia University, USA, 2527
- Master of Arts (Counselor Education, General Counseling), Emporia University, USA, 2523
- Bachelor of Arts (Social Work), Emporia University, USA, 2521

E-mail
rutchana@gmail.com

Tel.
-