ภาควิชาภาษารัสเซีย

ประภัสรา โกเมศมุนีบริรักษ์

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

Education:
-
Research interests/ Recent publications
-

E-mail
prapasara_komet@yahoo.com

Tel.
02-613-2631, 02-696-5679