ภาควิชาภาษาไทย

เจียรนัย ศิริสวัสดิ์

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

Education:
-

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
jearanai@tu.ac.th

Tel.
02-613-2629, 02-696-5238