ภาควิชาภาษาไทย

อรพัช บวรรักษา
ORAPAT BORWORNRAKSA

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

วุฒิการศึกษา:
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- ภาษาถิ่นตระกูลไท, การใช้ภาษาไทย
- การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำของคนสามระดับอายุในภาษาไทยถิ่นอีสาน จังหวัดชัยภูมิ

E-mail
orapat_tu@hotmail.com, borapat @tu.ac.th

Tel.
02-613-2648, 02-613-2536, 02-696-5677