ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาการและทั่วไป หมดเขตประกาศ
- เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
28 มิ.ย. 62
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ ระบบทวิภาค คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์)
30 เม.ย. 62
- รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2562
8 เม.ย. 62
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (กำหนดการเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
8 เม.ย. 62
- โหลดฟรีหนังสือ "รัตนพจน์ธรรมราชา"
-