ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาการและทั่วไป หมดเขตประกาศ
- ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
30 มี.ค.60
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
30 มี.ค.60
- ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
30 มี.ค.60
- โครงการเสวนา "แหล่งทุนและแนวทางการขอทุนวิจัยภายนอก" ห้อง LA213 คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
10 มี.ค.60
- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
15 มิ.ย.60
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
26 มิ.ย.60
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
15 มิ.ย.60