ภาควิชาประวัติศาสตร์

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

Position:
- อาจารย์ ดร./Lecturer

Education:
-
Research interests/ Recent publications
-

E-mail
somsakj@tu.ac.th

Tel.
-