Loading...

Exchange

View by Categories

01. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2)

 

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2)
เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (Non-degree student) เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

ปิดรับสมัคร: 28 กันยายน 2563

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1Lkab8wks3HfHI_bwl2OfCZF3q8zwQUXq?usp=sharing

 

หมายเหตุ  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

อีเมล larts.oia@arts.tu.ac.th

โทร 094-432-5411 หรือทางข้อความในเพจ Facebook: LATU International Office

 

วิธีการสมัคร :

1.สแกนเอกสารการสมัครทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf และส่งมาที่อีเมล larts.oia@arts.tu.ac.th ภายในวันปิดรับของแต่ละทุน

เมื่อส่งอีเมลแล้วให้แจ้งมาทางข้อความเพจ/โทร.แจ้งเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

2.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเอกสารการสมัครหลังวันที่ปิดรับสมัครแล้ว และจะแจ้งรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการคัดเลือกให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัคร

 

สามารถติดตามข้อมูลทุนต่าง ๆ ได้ที่เพจ: https://www.facebook.com/international.LATU/