Loading...

News

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ งดติดต่อราชการทุกหน่วยงาน

ประกาศคณะศิลปศาสตร์

งดติดต่อราชการทุกหน่วยงาน ทั้งที่ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ รวมทั้งโครงการพิเศษต่าง ๆ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียด
รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำป้องกัน COVID-19

English version

Thai version

รายละเอียด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการศิลปศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน

ผู้แทนเลกซัสกรุ๊ป เข้ามอบเงินสนับสนุนจากเลกซัสกรุ๊ป บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำหรับโครงการศิลปศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

รายละเอียด
คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ กับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563

รายละเอียด

Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Thailand’s number one educational institution.

Vision of Faculty of Liberal Arts, TU (2018-2022)

upcoming events

L’Arts Smart Graduate รุ่นที่ 2

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการ “L’Arts Smart Graduate รุ่นที่ 2”

จะมีกำหนดการจัดโครงการอีกครั้งประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2563
หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับวันที่จัดโครงการ
ที่แน่นอน ทางผู้จัดโครงการจะรีบดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเร็วอีกครั้ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ว
ตั้งแต่วันนี้
ที่ http://bit.ly/lartssmart2 
หรือตาม QR Code บนโปสเตอร์

รายละเอียด
โครงการ “นักภาษาศาสตร์กับการเดินทางในโลกดิจิทัล” DTEXT Bootcamp2020 : Journey in the Digital World

ประกาศ "ขอเลื่อนวันจัดโครงการ
นักภาษาศาสตร์กับการเดินทางในโลกดิจิทัล"

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)เพื่อสวัสดิภาพ
ด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมโครงการ
และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบต่อไป


(แจ้งไว้เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2563)

รายละเอียด
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ 
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์
ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 

ความร่วมมือทางวิชาการของ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/UCBYmHJc67tR54mq9

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล anclatu@gmail.com

 

 

รายละเอียด
ขอเชิญผู้สนใจรับชม Live สด Southeast Asia Inside Out

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

หัวข้อ“มาเลเซียวันนี้กับ covid-19 และการพาคนไทยกลับบ้าน”
โดย อ.รุสนันท์ เจ๊ะโซ๊ะ มหาวิทยาลัยมลายา มาเลเซีย

หัวข้อ " Covid-19 กับวันนี้ของอินโดนีเซีย"
โดย อ.ชนม์ธิดา อุ้ยกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยผศ. ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผู้ดำเนินรายการ

 ติดตามชมทาง Facebook : CSEAS Thammasat.

รายละเอียด