Loading...

ศูนย์อบรมภาษาต่างประเทศ

คณะศิลปศาสตร์ มีเปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป มีหลักสูตร 30 ชั่วโมง และ 50 ชั่วโมง รายวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
       - กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป
       - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
       - กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ
       - กลุ่มภาษาต่างประเทศอื่นๆ

จัดว่าเป็นวิชาหลักในการดำรงชีพและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ถึงแม้ว่าในปัจจุบันวิชาภาษาต่างประเทศเหล่านี้จะมีสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ก็ตาม แต่ยังมีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสศึกษาในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ภาษาต่างประเทศให้กว้างขวางและเป็นการให้บริการแก่ผู้สนใจ คณะฯ มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและอุปกรณ์การสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับการอบรมทั่วไป

FB page: https://www.facebook.com/LartsLALL/

 

 

Courses

 คอร์สอบรมภาษา 

 📌 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
👩‍🏫 คอร์สในห้องเรียน (มธ.ท่าพระจันทร์) 👨‍🏫
✅ ตารางอบรมและรายละเอียดคอร์ส Download
📌 ลิงก์รับสมัคร
https://forms.gle/Jv9T5RsPQ76K4Rjv9
.
.
💻 คอร์สออนไลน์ 🖥
✅ ตารางอบรม Download
✅ รายละเอียดคอร์ส Download
📌 ลิงก์รับสมัคร
https://forms.gle/aBFA2QZaqf4Bxxh48
*** ขั้นตอนการสมัครเรียน ***
1. กดลิงค์เพื่อดูวัน-เวลาเรียน และราคาแต่ละคอร์ส เลือกคอร์สที่จะสมัคร
2. ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา มธ.-รังสิต ชื่อบัญชี: คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ค. อบรมภาษาต่างประเทศ รังสิต) เลขที่บัญชี 091-0-21669-6
3. กรอกรายละเอียดผู้สมัครเรียนและแนบหลักฐานการโอนเงินในลิงค์เดียวกัน และกด submit
4. ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติตามเมลที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ใน google form