Loading...

โครงการแลกเปลี่ยน

01. โครงการแลกเปลี่ยนที่ 2022 Winter ONLINE Japanese Language and Culture Program

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ 2022 Winter ONLINE Japanese Language and Culture Program
กับ Kanagawa University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์

ปิดรับสมัคร: 10 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Clickหมายเหตุ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: อีเมล larts.oia@arts.tu.ac.th
โทร 094-432-5411 หรือทางข้อความในเพจ Facebook: LATU International Office

 

วิธีการสมัคร :
1.สแกนเอกสารการสมัครทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf และส่งมาที่อีเมล larts.oia@arts.tu.ac.th
ภายในวันปิดรับของแต่ละทุน เมื่อส่งอีเมลแล้วให้แจ้งมาทางข้อความเพจ/โทร.แจ้งเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

2.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเอกสารการสมัครหลังวันที่ปิดรับสมัครแล้ว
และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการคัดเลือกให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัคร

 

สามารถติดตามข้อมูลทุนต่าง ๆ ได้ที่เพจ: https://www.facebook.com/international.LATU/

02. โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Clickหมายเหตุ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: อีเมล larts.oia@arts.tu.ac.th
โทร 094-432-5411 หรือทางข้อความในเพจ Facebook: LATU International Office

 

วิธีการสมัคร :
1.สแกนเอกสารการสมัครทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf และส่งมาที่อีเมล larts.oia@arts.tu.ac.th
ภายในวันปิดรับของแต่ละทุน เมื่อส่งอีเมลแล้วให้แจ้งมาทางข้อความเพจ/โทร.แจ้งเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

2.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธเอกสารการสมัครหลังวันที่ปิดรับสมัครแล้ว
และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการคัดเลือกให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัคร

 

สามารถติดตามข้อมูลทุนต่าง ๆ ได้ที่เพจ: https://www.facebook.com/international.LATU/