Loading...

ช่องทางการติดต่อราชการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางการติดต่อราชการ
Internal Communication Channels

สามารถดูได้ที่ Click

รายละเอียด
รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) Announcement COVID-19

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
Announcement COVID-19

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

ผู้ได้รับการยกย่องเป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ มธ.และ มจพ. ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาร่วมกับการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality)

​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณะเข้าพบ
รศ. ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือและ ดร.พัชรินทร์ เหสกุล
รองผู้อำนวยการฯ เพื่อหารือเรื่องความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างการประยุกต์
ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
(Virtual reality) เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่
ในการดูแลสุขภาพจิตของคนไทย

รายละเอียด

“คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศ
ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์”

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ มธ. ปี 2565 - 2570

upcoming events

งานเสวนา เรื่อง "THE IMPORTANCE OF RESEARCH AND PUBLICATION FOR KNOWLEDGE ENHANCEMENT IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES"

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง
"THE IMPORTANCE OF
RESEARCH AND PUBLICATION
FOR KNOWLEDGE
ENHANCEMENT IN HUMANITIES
AND SOCIAL SCIENCES"

ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
(ในรูปแบบออนไลน์)

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: Click
หมดเขตการลงทะเบียน 25 กรกรฎาคม 2564

รายละเอียด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

"เด็ก 64” คณะศิลปศาสตร์ ได้เวลามา
grand opening ประกาศความเป็น
"เด็กสินสาด" ในงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564

งานนี้ห้ามพลาด! มาฟังข้อมูลความเป็น
ความตายของชีวิตทั้ง 4 ปีใน
มหาวิทยาลัย ทางเราจัดมาให้แล้ว
คณะเรามีสอนอะไรบ้าง จะเลือกเรียน
อะไรยังไง A นั้น อีกไกลแค่ไหนคือใกล้
รวมถึงเคล็ดลับดี ๆ เกี่ยวกับการเรียน
และการใช้ชีวิตในรั้วธรรมศาสตร์

เจอกันทางเพจ
Facebook ของคณะศิลปศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 2 และอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 7

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม
และ 14 สิงหาคม 2564
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม
โดยการจัดอบรมบรรยายภายในชั้นเรียน
และมีการจัดทดสอบ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

กรอกใบสมัครได้ที่:
https://forms.gle/BHh8v6xq7dVZEZkK9
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
Email: arts.tu101@gmail.com หรือ lall.tu@art.tu.ac.th

รายละเอียด
งานเสวนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 59 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องใน
วาระครบรอบ 59 ปี คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในหัวข้อ "อนาคตของศิลปศาสตร์:
ความท้าทายของการสลายพรมแดนความรู้"

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผ่านทาง zoom application
Meeting ID: 999 9488 6448
Passcode: 668146
หรือกดลิงค์ t.ly/JjqB

วิทยากร
รศ.ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร. วิกานดา พรหมขุนทอง
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนและฝากคำถามล่วงหน้าได้ที่:
https://forms.gle/p8bd7ePr3ayGgn8t8

รายละเอียด