Loading...

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
และตัวแทนผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รายละเอียด
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณบดีและตัวแทนผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณบดีและผู้บริหารจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และร่วมหารือถึงกรอบความร่วมมือและแผนการจัดโครงการกิจกรรมร่วมกันในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานต่อไป

รายละเอียด
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2563
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้


พร้อมทั้ง ยังได้รับเกียรติจากศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการกล่าวปาฐกถานำเรื่อง “แนวทางการเผยแพร่งานวิจัย
ในวารสารวิชาการ กับการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ”

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก
รวมถึงบทความและการนำเสนอของแต่ละห้อง
ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน

สามารถดูวิดีโอของผู้นำเสนอบทความได้ที่
https://arts.tu.ac.th/sapphasat-saphasin1

รายละเอียด
The 3rd round of applause for BEC students’ academic success!

The BEC Program was honored and thankful for having Mr. Chutchapol Youngwiriyakul, Kincentrics Project Leader and author of "Happy Talent", and Ms. Kochkorn Sakulisariyaporn, VP, Branch People Strategy, Siam Commercial Bank, give a special workshop on Strategic HRM and trends to HR 211 students on Sept. 18, 2020. 

🔻ลิ้งค์ชมวิดีโอ🔻
MoreDetail

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์ มธ. ปี 2560 - 2564

upcoming events

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา

หัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่” 
(Thai in the Modern World)

วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563

โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ดาวน์โหลดรูปแบบบทคัดย่อ
และบทความได้ที่: https://bit.ly/3hB78zR

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.นิตยา แก้วคัลณา โทร.081-0187-186
ผศ.ดร.สุภาพร พลายเล็ก โทร.089-8829-811
ส่งผลงานได้ที่ อีเมล larts.tu@arts.tu.ac.th

รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ญี่ปุ่น ใน “โลกวิถีใหม่”

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

โดยความร่วมมือจาก คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนนำเสนอผลงานได้ที่
https://forms.gle/Umjz2GModxApq49G7

ส่งผลงานหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: jsatconference@gmail.com
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย jsat.or.th
FB: Japanese-Studies-Association-of-Thailand-JSAT

รายละเอียด
งานสัมมนา The role of liberal arts education during and after the COVID-19 pandemic

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
คณะ International Liberal Arts มหาวิทยาลัยโซกะ ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดจัดสัมมนาร่วมกัน (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ในหัวข้อ “The role of liberal arts education during and after the COVID-19 pandemic”


ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
เวลา 12.30 - 16.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 
http://forms.gle/acU1oC3w7SjDvTp76

รายละเอียด
งานสัมมนาหัวข้อ "ดนตรี: การเยียวยาจิตใจและการตระหนักรู้ในตนเอง"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ
"ดนตรี: การเยียวยาจิตใจและการตระหนักรู้ในตนเอง"


และทำกิจกรรมดนตรีบำบัดร่วมกับ
คุณโจเซฟ ซามูดิโอ นักดนตรีบำบัด
และ อ. ดร. คมสัน ดิลกคุณานันท์
แห่งสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


วันพฤหัสที่ 15 ตุลาคม 2563
เวลา 9.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์


ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/dP2WfQvYrmKTETbSA 

ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
(เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เครื่องดนตรีอย่างทั่วถึง)

รายละเอียด