Loading...

ข่าวทั่วไป ประจำปี 2566

เดือนมกราคม

 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎ

Post 20 ม.ค.66
รายละเอียด
 ยินดีต้อนรับ H.E. Ms. Cecilia Galarreta
เอกอัคราชทูตเปรูประจำประเทศไทยและคณะฯ
ซึ่งให้เกียรติมาเยือนคณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์


Post 24 ม.ค.66
รายละเอียด
 Huge congratulations to our junior student
Woraphat Sittiju, on winning an impressive 3 gold
medals in various equestrian competitions
at the 48th University Games of Thailand!


Post 26 ม.ค.66
รายละเอียด
 ยินดีต้อนรับ Professor Dr. HyunWoo Kim,
Provote of International Affairs
จาก Pukyong National University
ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์


Post 26 ม.ค.66
รายละเอียด
 สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ได้เปิดบ้านต้อนรับ
H.E. Carlos Humberto Jiménez Licona 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย
และ Mr. Mauro Esteban Guzmán Castillo
อัครราชทูตที่ปรึกษา ในโอกาสมาเยือนสาขาฯ


Post 29 ม.ค.66
รายละเอียด

เดือนกุมภาพันธ์

 กิจกรรม "การสื่อสารเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์"


Post 3 ก.พ.66
รายละเอียด
 ภาพบรรยายกาศ เปิดงานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
ภายใต้ "โครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: GI Market by L’Arts 2566"


Post 6 ก.พ.66
รายละเอียด
 คณะอาจารย์จาก Indian Agriculture University
(Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth) และ
Asian Institute of Technology (AIT)
เยี่ยมชมโครงการ Geographical indications for
local development: GI Market by L'Arts 2023


Post 7 ก.พ.66
รายละเอียด
 รวมภาพบรรยากาศ "ตลาดนัดบ้านศิลป์" ต้อนรับวันวาเลนไทน์


Post 14 ก.พ.66
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมหารือความร่วมมือกับ
Faculty of Psychology, State Islamic University
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะฯ


Post 17 ก.พ.66
รายละเอียด

เดือนมีนาคม

 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมหารือความร่วมมือกับ
Dean of the School of Global Studies
and Collaboration, Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่นและคณะฯ


Post 15 มี.ค.66
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมหารือความร่วมมือกับ
Faculty of Adab and Cultural Sciences,
Sunan Kalijaga State Islamic University สาธารณรัฐอินโดนีเซียPost 17 มี.ค.66
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมหารือความร่วมมือกับ
Faculty of Humanities, Universität Hamburg สาธารณรัฐเยอรมนีPost 20 มี.ค.66
รายละเอียด
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปาฐกถา
ในวาระครบรอบ 60 ปี การสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ มธ.Post 27 มี.ค.66
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมให้การต้อนรับ
บริษัทเอ็กซอนโมบิล ประเทศไทย


Post 30 มี.ค.66
รายละเอียด
 Congratulations to the both winners
for your effort and your wonderful work! BC family,
stay tuned for our new LOGOPost 31 มี.ค.66
รายละเอียด
 Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn delivered
a keynote address marking Thammasat University’s
Faculty of Liberal Arts 60th founding anniversary.


รายละเอียด

เดือนเมษายน

 วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566
Post 4 เม.ย.66
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ร่วมหารือความร่วมมือกับ
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยPost 6 เม.ย.66
รายละเอียด
 The EB316 class attending a lecture
by guest speaker, K. Ploy Thanatavornlap,
Industry Manager, Google Thailand
on “Data-driven Marketing: AI Data
and Machine Learning in Media & Marketing”.Post 25 เม.ย.66
รายละเอียด

เดือนพฤษภาคม

 ต้อนรับอาจารย์ใหม่ แห่งคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Post 3 พ.ค.66
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Mr. Hiroka HAYASHI,
Deputy Director, Office of Management Planning,
Sophia University ประเทศญี่ปุ่นPost 5 พ.ค.66
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Ms. Rachael Brown,
International Support Officer, Faculty of Arts,
Humanities and Cultures, University of Leeds สหราชอาณาจักรPost 11 พ.ค.66
รายละเอียด
 โครงการอบรม "การใช้แชท GPT (Chat GPT)
ในการเขียนและตอบ Email" ให้กับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการคณะศิลปศาสตร์Post 24 พ.ค.66
รายละเอียด
 โครงการฝึกอบรมในหัวข้อ เรื่อง "Basic Geospatial
Programming and Big Data Analytics"
ให้กับ บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศPost 29 พ.ค.66
รายละเอียด
 คณาจารย์จากภาควิชา ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Post 30 พ.ค.66
รายละเอียด

เดือนมิถุนายน

 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Dr. Ari Kusmiatun, M.Hum.,
จาก AFILIASI PENGAJAR DAN PEGIAT BIPA (APPBIPA) และคณะฯPost 1 มิ.ย.66
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมหารือขยายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ Soka University ประเทศญี่ปุ่นPost 2 มิ.ย.66
รายละเอียด
 L'Arts Roadshow ที่ The Essence Studies CenterPost 8 มิ.ย.66
รายละเอียด

ข่าวทั่วไป ประจำปี 2565

เดือนมกราคม

 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชน
ของโครงการ Thailand Village Academy 

Post 20 ม.ค.65
รายละเอียด
 เกาะติดสถานการณ์ "ยูเครน - รัสเซีย"

บทสัมภาษณ์
โดย อาจารย์ ดร. กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

เดือนเมษายน

 รศ. หอมหวล ชื่นจิตร อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ
มอบเงินให้กองทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

Post 5 เม.ย.65
รายละเอียด
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Post 5 เม.ย.65
รายละเอียด
 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมิน KPIs
ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Post 23 เม.ย.65
รายละเอียด

เดือนพฤษภาคม

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ของสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ

Post 2 พ.ย.65
รายละเอียด
 งานเสวนาการแปล
Trends in Translation: Research & Practice

Post 10 พ.ย.65
รายละเอียด
 นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์
ได้รับรางวัลรางวัลปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2565

Post 13 พ.ย.65
รายละเอียด
 งานเสวนาการแปล
Trends in Translation: Research & Practice

Post 15 พ.ย.65
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่สำนักสารสนเทศ
เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


Post 18 พ.ย.65
รายละเอียด

เดือนมิถุนายน

 คณะศิลปศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี
แก่ผู้บริหารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ


Post 17 มิ.ย.65
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ศิษย์เก่า
และผู้ทำคุณประโยชน์ของคณะศิลปศาสตร์
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบ 88 ปี

Post 28 มิ.ย.65
รายละเอียด

เดือนกรกฎาคม

 BEC Football Club for outstanding
accomplishments in 2019 and 2021.Post 4 ก.ค.65
รายละเอียด
 ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา
วิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565Post 5 ก.ค.65
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ และ University of Language
and International Studies, Vietnam
National University เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการPost 25 ก.ค.65
รายละเอียด

เดือนสิงหาคม

 การฟังบรรยาย ในหัวข้อ “The Long-Term
Development of the Siamese Military
and Warfare in the Pre/Early-Modern
Context (16th-19th Centuries)”


Post 9 ส.ค.65
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ และ VNU University
of Economics and Business
เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ


Post 9 ส.ค.65
รายละเอียด
 พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี


Post 15 ส.ค.65
รายละเอียด

เดือนกันยายน

 สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้เปิดบ้าน
ต้อนรับท่านทูต Cecilia Galarreta เอกอัครราชทูตเปรู
ประจำประเทศไทย

Post 1 ก.ย.65
รายละเอียด
 ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์อบรม
ภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Post 2 ก.ย.65
รายละเอียด
 การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)Post 9 ก.ย.65
รายละเอียด
 กิจกรรมการแนะแนวสัญจรคณะศิลปศาสตร์
ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิPost 16 ก.ย.65
รายละเอียด
 กพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Post 21 ก.ย.65
รายละเอียด

เดือนตุลาคม

 PHILIPPINE AMBASSADOR TO THAILAND
SIGNS DONATION AGREEMENT FOR
THE PHILIPPINE STUDIES PROGRAM OF
THAMMASAT UNIVERSITY

Post 20 ต.ค.65
รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน

 สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้เปิดบ้าน
ต้อนรับท่านทูต H.E. Mr. José Borges dos Santos Júnior
เอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย


Post 1 พ.ย.65
รายละเอียด
 สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ได้เปิดบ้าน
ต้อนรับ H.E. Mrs. Ana Maria Prieto Abad
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย


Post 21 พ.ย.65
รายละเอียด

เดือนธันวาคม

 รวมภาพกิจกรรมดี ๆ ของชาว BASIC กับกิจกรรม
ค่ายศิลป์พิเศษอาสา ครั้งที่ 6

Post 21 ธ.ค.65
รายละเอียด
 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เดินทางปฏิบัติภารกิจที่
ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ


Post 25 ธ.ค.65
รายละเอียด
 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การนำ OKRs
(Objectives and Key Results) ไปใช้อย่างไรให้ได้ผล


Post 27 ธ.ค.65
รายละเอียด
 กิจกรรม L'Arts Roadshow งานแนะแนวสัญจร
ของคณะศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา นนทบุรี,
โรงเรียนสตรีนนทบุรี และโรงเรียนสารวิทยา


Post 28 ธ.ค.65
รายละเอียด

ข่าวทั่วไป ประจำปี 2564

เดือนมกราคม

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13


Post 29 ม.ค.64
รายละเอียด

เดือนกุมภาพันธ์

 "เราจะทำตามสัญญา": ถอดบทเรียนรัฐประหารประเทศในภูมิภาคอาเซียน


Post 15 ก.พ.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาหลักสูตร ELS สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Post 19 ก.พ.64
รายละเอียด
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล
สนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1Post 23 ก.พ.64
รายละเอียด

เดือนมีนาคม

 ระบบคลังความรู้ คณะศิลปศาสตร์ 
สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก
สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่:http://km-ir.arts.tu.ac.th/
สำหรับนักศึกษาสามารถส่งผลงานภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์
โดยให้นักศึกษานำข้อมูลและไฟล์ภาคนิพนธ์ลงในแบบฟอร์ม
ได้ที่ https://forms.gle/1kkyHKb3oQ15vdxS8 เพื่อลงฐานข้อมูลคลังความรู้คณะศิลปศาสตร์

Post 1 มี.ค.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโครงการ BEC
ที่ได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8Post 3 มี.ค.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการ L’Arts Virtual Run 2020 Post 10 มี.ค.64
รายละเอียด
 นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ คว้ารางวัลชนะเลิศ
การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับอุดมศึกษาPost 16 มี.ค.64
รายละเอียด
 มหาวิทยาลัยอาโอยามากักคุอิน และ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกันหารือการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยPost 16 มี.ค.64
รายละเอียด
 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563


รายละเอียด

เดือนเมษายน

 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงาน  


Post 14 พ.ค.64
รายละเอียด
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

Post 14 พ.ค.64
รายละเอียด
 ชวนอ่าน หนังสือนำชมพุทธศิลป์ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์


รายละเอียด

เดือนมิถุนายน

 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
ในโอกาสที่ก้าวนำทางวิชาการ และก้าวเดินระดับนานาชาติ Post 8 มิ.ย.64
รายละเอียด
 ภาพบรรยากาศกิจกรรม
L'ARTS VIRTUAL CAMP


Post 15 มิ.ย.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับ  ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์


รายละเอียด

เดือนกรกฎาคม

 การประชุมวิชาการระดับชาติ
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2564  


Post 9 ก.ค.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ มธ.และ มจพ. ร่วมหารือ
เรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual reality)


Post 10 ก.ค.64
รายละเอียด
 ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)
และลายกระเป๋าผ้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

เดือนสิงหาคม

 ภาพบรรยากาศงานเสวนาวิชาการ
เนื่องในวาระครบรอบ 59 ปี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Post 16 ส.ค.64
รายละเอียด
 นักแปล(หนังสือ) 101
How to become a freelance
published translator


Post 26 ส.ค.64
รายละเอียด

เดือนกันยายน

 บันทึกการเสวนาออนไลน์ เรื่อง "มาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่"
เสวนาออนไลน์ เรื่อง "มาเลเซียกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่"

Post 1 ก.ย.64
รายละเอียด
 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 


Post 8 ก.ย.64
รายละเอียด
 ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 


Post 28 ก.ย.64
รายละเอียด
 กิจกรรมแนะแนวสัญจร "เปิดโลกภาษา
สู่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" 


รายละเอียด
 ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ  


รายละเอียด
 นักศึกษาเอกภาษาไทย คว้าทุนรางวัล
จากการส่งบทวิจารณ์วรรณกรรม
เข้าร่วมประกวดในระดับอุดมศึกษา 


รายละเอียด

เดือนตุลาคม

 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


Post 1 ต.ค.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ
The Japan Foundation, Bangkok


Post 26 ต.ค.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ได้เข้าหารือกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เพื่อสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทางด้านการแลก
เปลี่ยนอาจารย์และด้านกิจกรรมนักศึกษา


Post 29 ต.ค.64
รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน

 แอปฯ โหวตตัวแรก! ผลงานนักศึกษาธรรมศาสตร์
ดึง “BLOCKCHAIN”ตรวจสอบความโปร่งใสการลงคะแนนเสียง


Post 1 พ.ย.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากภาควิชาภาษาไทย


Post 16 พ.ย.64
รายละเอียด
 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ชนะเลิศโครงการ “Energy on Board
by BANPU B-Sports Thailand 


Post 22 พ.ย.64
รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Post 22 พ.ย.64
รายละเอียด
 นักศึกษาโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
(ช้างกีฬา 64) - คณะศิลปศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง
การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน


Post 17 พ.ย.64
รายละเอียด

เดือนธันวาคม

 กิจกรรมห้องเรียนจำลอง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Post 15 ธ.ค.64
รายละเอียด
 คณะศิลปศาสตร์ ยินดีต้อนรับและร่วมหารือ
คณาจารย์จาก Jame Madison University
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา 


Post 20 ธ.ค.64
รายละเอียด
 คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
ร่วมหารือส่งเสริมความร่วมมือและมอบกระเช้า
ของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์


Post 20 ธ.ค.64
รายละเอียด

ข่าวทั่วไป ประจำปี 2563

เดือนสิงหาคม

 คณะผู้บริหารจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเยี่ยมชม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานำโดย อาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์
คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ เยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีและคณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์
ให้การต้อนรับ และเข้าหารือร่วมกับสถาบันภาษา 
จากนั้นเข้าเยี่ยมชมอุทยานป๋วย 100 ปี และ
เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Post 18 ส.ค.63
รายละเอียด

เดือนกันยายน

 นางสาวซินดี้ แม้นวงศ์เดือน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับทุนรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จากการส่งบทวิจารณ์วรรณกรรม
เข้าร่วมประกวดในระดับอุดมศึกษา


Post 23 ก.ย.63
รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน

 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจพร ไพรศร
นักศึกษาปริญญาโท 
คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดกวีนิพนธ์


Post 3 พ.ย.63
รายละเอียด
 บอกเล่าความเป็นมาของการเฉลิมฉลองวันแห่งผู้ล่วงลับ
โดยคุณ ซินเตีย โมเรโน่ (Cynthia Moreno) 
วิทยากรกิตติมศักดิ์
จากทางสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย


Post 4 พ.ย.63
รายละเอียด
 "โครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น:
GI Market by L’Arts"โดย คณะศิลปศาสตร์ (ทีมภูมิศาสตร์ มธ.) 

ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมงาน
และผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ศูนย์รังสิต
มาเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC1 ภายในงานมีกิจกรรมนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
สินค้า GI โดยนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และมีสินค้า GI จำนวน 21 ชนิดจำหน่าย

Post 12 พ.ย.63
รายละเอียด
 The BEC program hosted a workshop titled
"Entrepreneurship and the New-normal era"
 
by Mr. Nont Armarttasn, Head of Social Media and Branding of Grab Thailand.
Students had a great chance attending a workshop held by an expert in social media
and marketing. Students were exposed to how innovation currently creates business
success in Thailand. They also had the opportunity to participate in the first elevator pitch.

Post 13 พ.ย.63
รายละเอียด
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ ( MOU )
ร่วมกันกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ในการพัฒนาการเรียนรู้และความเป็นไปได้ทั้งมิติวิชาการและด้านอื่นที่เป็น
ความเขี่ยวชาญเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันกับคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตฯ 2

Post 16 พ.ย.63
รายละเอียด
  ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและวิวัฒนาการของ Latin music
โดยคุณ Bernado Díaz

สาขาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษาได้เปิดบ้านต้อนรับคุณ Bernado Díaz หรือชื่อในวงการ
Buhonero Clandestino นักดนตรีมากความสามารถชาวปานามา 🇵🇦 ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวและวิวัฒนาการของ
Latin music วัฒนธรรมทางดนตรีในโลกฝั่งลาติน ทั้งยังจัด workshop สนุกๆให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมไปกับดนตรี
สไตล์ลาตินอย่างครึกครื้น รวมถึงเปิดโชว์เดี่ยวสุดพิเศษ ร้องเพลงและเล่นกีตาร์ให้ฟังกันแบบสด ๆ

Post 18 พ.ย.63
รายละเอียด
  การเสวนาเปิดตัวหนังสือ “อุษาคเนย์วันนี้ (Southeast Asia Today)” 
จัดโดยศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้องริมน้ำ (107) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

Post 19 พ.ย.63
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ มธ.ร่วมลงนามความร่วมมือกับ
ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (TCAR)


Post 23 พ.ย.63
รายละเอียด
  พิธีมอบทุนการศึกษาสนับสนุน
โดย “สมาคมเกาหลีไทยเมืองแดกู: 한국*태국 협회”


Post 26 พ.ย.63
รายละเอียด

เดือนธันวาคม

 ภาพบรรยากาศ กับงานรู้ลึก รู้จริง TCAS64 L'Arts@TU
ดูวิดีโอย้อนหลังได้ที่
TCAS64 Larts@TU Date: 22-12-63
https://fb.watch/2GnlRD04Qo/

TCAS64 Larts@TU Date: 23-12-63
https://fb.watch/2GnhrbUSQi/

Post 24 ธ.ค.63
รายละเอียด
 ร่วมสวัสดีปีใหม่และหารือความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์กับคณะศิลปศาสตร์

คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะและ
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
และหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ อาคารชี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม

Post 29 ธ.ค.63
รายละเอียด

International News ประจำปี 2565

เดือนกุมภาพันธ์

 สัมมนาออนไลน์ร่วมกับนักศึกษา
Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
ในหัวข้อ Learning on World's Sustainability
Contribution to SDGs

Post 7 ก.พ.65
รายละเอียด
 TU-SOKA Joint seminar 2022
งานสัมนาทาวิชาการ ครั้งที่ 5

Post 16 ก.พ.65
รายละเอียด
 Global Citizenship Program (GCP)
Student Research Forum

รายละเอียด
 

ลงนาม MOU ทุน TU-NITORI International
Scholarship Foundation

Post 27 ก.พ.65
รายละเอียด

เดือนมีนาคม

 MOU คณะศิลปศาสตร์ และ Faculty of Development Economics,
VNU University of Economics and Business

Post 25 มี.ค.65
รายละเอียด

International News ประจำปี 2564

เดือนกรกฎาคม

 การเสวนา เรื่อง "THE IMPORTANCE OF RESEARCH
AND PUBLICATION FOR KNOWLEDGE
ENHANCEMENT IN HUMANITIES AND
SOCIAL SCIENCES"

Post 27 ก.ค.64
รายละเอียด

International News ประจำปี 2563

เดือนกันยายน

 นักศึกษาสาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา คว้ารางวัล
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 
ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาสเปนระดับอุดมศึกษา 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน


Post 10 ก.ย.63
รายละเอียด

เดือนพฤศจิกายน

 การเสวนาทางวิชาการวาระครบรอบ 500 ปี
การค้นพบช่องแคบมาเจลลัน 
(500th Anniversary of the
Discovery of the Strait of Magellans, 1520-2020) ประเทศชิลี


Post 2 พ.ย.63
รายละเอียด
 "Indonesian Day 2020" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส
ครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย


Post 18 พ.ย.63
รายละเอียด