Loading...

NEWS

01. รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำป้องกัน COVID-19

English Version

Thai Version

02. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการศิลปศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการศิลปศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน

เช้าวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 307 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ผู้แทนเลกซัสกรุ๊ป เข้ามอบเงินสนับสนุนจากเลกซัสกรุ๊ป บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำหรับโครงการศิลปศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน

03. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม